USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

1.3 Integration på amerikansk

Tjek-på-lektien

 • Hvornår blev den første lov, som tog sigte på at begrænse indvandring til Amerika, vedtaget i USA's Kongres?
 • Forklar figur 1.2 – hvor store er de etniske grupperinger i USA?
 • Hvor mange mennesker bor i New York City-bydelen China Town
 • Hvad betyder segregation og er det et problem med bydele som China Town?
 • Hvad betyder assimilation?
 • Hvad betyder pluralistisk integration?
 • Hvad er forskellen på ”Melting Pot” og ”Salad Bowl” integration? 
 • Hvilken delstat har vedtaget den strengeste udlændingelov?
 • Hvorfor har latinoerne (fortrinsvist indvandrere fra Latinamerika) en stigende betydning i det amerikanske samfund og politik 


Øvelsesopgaver 

 • Diskuter med din sidemakker hvordan det kan være, at der er forskel på indvandringsdiskussionerne i henholdsvis USA og Danmark. I den forbindelse skal I forsøge at præsentere faglige argumenter, der understøtter jeres forklaringer om hvorfor der er forskelle. Kapitel 2 i bogen Luk samfundet op! kan med fordel anvendes til at styrke det faglige grundlag for diskussionen og argumenterne. I må også meget gerne præsentere konkrete eksempler fra debatten i henholdsvis USA og Danmark, som tydeliggør de forskelle, I peger på i jeres argumentation. 
 • Undersøg hvilken integrationsform der er den mest fremtrædende i henholdsvis Danmark og USA. I den forbindelse kan det være en god idé dels at inddrage de politiske partiers (både i Danmark og USA) udlændinge- og integrationspolitik dels at analysere dem med henblik på at finde ud af, hvorvidt de vægter en assimilations, segregations, eller pluralistisk integrationsmetode.  
 • Undersøg hvor dansk du egentlig er? Tag en lille test og find ud af om du er dansk! http://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove 
 • Indvandrere som kommer til Danmark skal bestå den såkaldte indfødsretstest, som ligner de spørgsmål du lige er blevet præsenteret for i den lille dansker-test (alle indvandrere der ønsker at blive statsborgere i Danmark skal tage og bestå testen for at komme i betragtning til et statsborgerskab). Diskuter i klassen om, et resultat af en sådan test er udtryk for om man er mere eller mindre dansk. I USA skal man ikke tage en sådan test.