USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

2.1 og 2.2 Det politiske og føderale USA

Tjek-på-lektien 

 • Hvorfor er det politiske klima i USA og specielt Washington DC blevet forgiftet de senere år?
 • Hvorfor er det vigtigt at kende til det politiske system, valg og vælgere samt mediernes betydning, når man undersøger det amerikanske politiske system?
 • Hvad er en føderation?
 • Hvem er statsoverhovedet i USA, og hvem er det i Danmark?
 • På hvilke områder er der delt magt mellem det føderale niveau og delstaterne?
 • Hvad handler debatten føderalisme vs. konføderalisme om – og hvorfor siger man, at denne debat er blodig alvor? 


Øvelsesopgaver

 • Diskuter i grupper af 3 hvorfor Danmark ikke er en føderation. Overvej i den forbindelse om EU kan betegnes som en føderation. 
 • I samme gruppe skal I diskutere, hvordan man har forsøgt at løse modsætningerne i amerikansk politik mellem tilhængere af henholdsvis en føderal og konføderal union.
 • Diskuter, hvilke problemer det kan rejse i et land, hvis landet er organiseret som en føderation. Og hvilke fordele det kan have.
 • Sammenlign figur 2.2 med hvordan magtbeføjelserne fordeler sig i det danske politiske system (kig på stat, region og kommune niveauerne – hvem tager sig af hvad og gerne også hvorfor). www.borger.dk kan være en udmærket hjælp til at indhente disse oplysninger. 
 • Undersøg og sammenlign nogle tilfældigt valgte delstaters lovgivning og forsøg at finde ud af, om der er forskelle.  
 • Undersøg via nettet, hvordan den amerikanske befolknings holdning er til ”ObamaCare” (sundhedsreformen, The Patient Protection and Affordable Care Act) lige nu.