USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Matrixgruppearbejde om udenrigspolitisk debat

Forbered din præsidentkandidat på den tredje og afgørende debat omhandlende amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik

I denne øvelse er det meningen, at det er eleverne, som skal udarbejde forskellige sikkerheds- og udenrigspolitiske argumenter til deres præsidentkandidat. Eleverne skal agere i rollerne som sikkerheds- og udenrigspolitiske rådgivere for en af de to præsidentkandidater 2012 (Obama eller Romney). 

  • Hver gruppe får tildelt en præsidentkandidat (Obama eller Romney).
  • Hver gruppe får samtidig tildelt en konkret sikkerheds- og udenrigspolitisk udfordring, som de ved deres kandidat vil blive spurgt om i løbet af debatten.
  • Det er gruppens opgave, at klæde deres respektive præsidentkandidat så godt på som muligt, således han kan svare kvalificeret og præcist på spørgsmålet i den tredje præsidentdebat.   

Læreren forbereder på forhånd eleverne i et retmæssigt antal grupper, således elevantal og fremlæggelsesgrupper passer. Det vil være fint, om der i hver gruppe er ca. 7 (7*4 = 28). Gruppen skal sammen udarbejde en (faglig) kvalificeret og præcis argumentation, der tydeliggør, at deres præsidentkandidat er en skarp og kompetent leder for USA i verden.

Hver gruppe får udleveret en kuvert, og i den er den internationale (sikkerheds- og udenrigspolitiske) udfordring, som deres præsidentkandidat vil stå over for i den sidste og afgørende debat. Det er som sagt gruppens opgave at klæde deres kandidat bedst muligt på til at svare på dette spørgsmål i debatten.

Grupperne udarbejder herefter en kort argumentation svarende til ca. 2 minutters tale (uden afbrydelse), hvor de sikrer sig, at deres kandidats svar; 

  • dels er i overensstemmelse med de værdier, som henholdsvis republikanere og demokratere lægger vægt på når USA fører sikkerheds- og udenrigspolitik 
  • dels sikrer, at argumentationen bærer præg af enten en af de amerikanske udenrigspolitiske skoler eller en af de fem store international politiske teorier (realisme, neorealisme, liberalisme neoliberalisme, konstruktivisme). 
  • desuden skal argumentationen tage højde for de centrale faktorer (her skal I bruge figur 5.7 fra bogen), som spiller ind på fastlæggelse af den amerikanske sikkerheds- og udenrigspolitik

De argumenter som grupperne finder frem til, skrives ned, og de præsenteres derefter for matrixgrupperne jf. nedenstående skematiske opstilling. De syv udfordringer som grupperne skal arbejde med ses under skemaet.

Matrixgruppe A1234567
Matrixgruppe B 1234567
Matrixgruppe C1234567
Matrixgruppe D1234567
Matrixgruppe E1234567
Matrixgruppe F1234567
Matrixgruppe G1234567