USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Matrixgruppearbejde om de amerikanske udenrigspolitiske skoler

I denne øvelse skal eleverne præsentere de forskellige amerikanske udenrigspolitiske skoler for hinanden i matrixgrupper.

Læreren forbereder på forhånd eleverne i et retmæssigt antal grupper således at elevantal og fremlæggelsesgrupper passer. Det vil være fint om der i hver gruppe er ca. 7 (7*4 = 28) som sammen udarbejder en præsentation af den amerikanske udenrigspolitiske skole, som de får tildelt.


1. sekvens: Udarbejdelse af præsentationsmateriale om de amerikanske udenrigspolitiske skoler

Elever med det samme tal (dvs. 1’erne går sammen og 2’erne går sammen osv.) går sammen i en præsentationsgruppe. I denne præsentationsgruppe er der en række krav til elevernes arbejde. De skal udarbejde en PP og lave en præsentation der indeholder følgende forhold, som hver elev i gruppen skal kunne redegøre for og begrunde i forbindelse med deres individuelle præsentationer i matrixgrupperne;

  • Hvilke udenrigspolitiske mål er de centrale for jeres udenrigspolitiske skole?
  • Hvilke midler skal ifølge jeres udenrigspolitiske skole anvendes for at indfri USA's sikkerheds- og udenrigspolitiske mål (the four P’s)?
  • Hvilken position skal USA indtage i verden?
  • Hvilke(n) generel international politisk teori er jeres udenrigspolitik knyttet til (eller inspireret af)?
  • Anvis nogle begivenheder i amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik i perioden 2009-2012, som I mener, kan forklares ved hjælp af jeres udenrigspolitiske skoles ideer og værdier

For alle punkter gælder det, at hver enkelt i gruppen skal kunne forklare, hvorfor netop jeres udenrigspolitiske skole mener det de mener om, hvordan USA's sikkerheds- og udenrigspolitik skal føres


2. sekvens: Præsentation i matrixgrupperne

Når præsentationsmaterialet er udarbejdet, skal eleverne fordeles i deres matrixgruppe ifølge skemaet nedenfor.

Matrixgruppe A1234567
Matrixgruppe B1234567
Matrixgruppe C1234567
Matrixgruppe D1234567
Matrixgruppe E1234567
Matrixgruppe F1234567
Matrixgruppe G1234567