USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Matrixgruppearbejde om USA's økonomi

En anden måde at arbejde med s. 129-156 på

I denne øvelse er det meningen, at det er jer elever, som skal udarbejde forskellige præsentationer af de centrale økonomiske nøglebalancer i den amerikanske økonomi. Læreren inddeler på forhånd eleverne i et passende antal grupper, således elevantal og fremlæggelsesgrupper passer. Det vil være fint, om der i hver gruppe er ca. 7 (7*4 = 28). 

Det er herefter op til den enkelte gruppe, at udarbejde et mindre præsentationsmateriale som lever op til følgende tre krav

  1. Hvordan det ser ud for den økonomiske nøglebalance?
  2. Hvorfor ser det sådan ud for den økonomiske nøglebalance? 
  3. Hvad kan man gøre for at forbedre/styrke den økonomiske nøglebalance?


Præsentationsmateriale
Grupperne udarbejder præsentationsmateriale om

  • Gruppe 1: Vækst
  • Gruppe 2: Arbejdsløshed   
  • Gruppe 3: Inflation
  • Gruppe 4: Betalingsbalancen
  • Gruppe 5: Fordeling af samfundets goder
  • Gruppe 6: Gælden (både den føderale og den samlede statsgæld) 
  • Gruppe 7: Bæredygtig økonomi


Matrixgrupper
Når grupperne har haft den fornødne tid (læreren vurderer selv tidsforbruget) til at udarbejde et fornuftigt præsentationsmateriale (ca. 5 min oplæg) får hver af eleverne i præsentationsgrupperne et tal fra 1-7.

Herefter sammensættes eleverne i klassen på baggrund af de nye tal (alle 1’ere går sammen, alle 2’ere går sammen og så fremdeles). Det giver 7 nye grupper, hvor der vil være en repræsentant for hver af de økonomiske nøglebalancer.

I de nye matrixgrupper præsenterer hvert gruppemedlem nu, den præsentation af nøglebalancen som er forberedt i den tidl. gruppe. Det er meget vigtigt, at præsentationen formår at svare på de tre spørgsmål (krav), som er angivet ovenfor.