USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Projektopgave - Det amerikanske præsidentvalg 2012

I dette projekt skal I arbejde med det amerikanske præsidentvalg. Nedenfor er angivet de eksakte opgaver som I skal besvare, og i nogle af opgaverne er der henvisninger til, hvor I kan finde relevante oplysninger til jeres analysearbejde. Det vil dog være sådan, at I også skal bevæge jer uden for bogen og det pensum som er gennemgået i forløbet. Det vil sige, at I skal indsamle informationer, som kan være nyttige i jeres arbejde f.eks. i opgave 1 og 2 i den anden del af projektet omkring svingstaterne og notatopgave.

I forbindelse med notatopgaven er det et krav, at I anvender begreberne kerne- og marginalvælgere ligesom i skal forholde jer til betegnelsen Catch-all-parti. Desuden skal I anvende Downs-model (s.107 i USA's udfordringer), teorien om Issue-voting (s.102 i USA's udfordringer) Kåre Strøms tre typologier; vote-seeking, office-seeking og policy-seeking samt Molins-model (både Strøm og Molins findes s.37 og s.39 i G.Friisbergs: Politik ABC, Forlaget Columbus 2012). I skal kort sagt bringe jeres faglige viden i spil med empirien – svingstaterne Ohio, Virginia og Florida.

Projektet falder som I kan læse i to dele der ikke hænger så meget sammen. Den første del omhandler en undersøgelse og kortere diskussion af vælgerne i henholdsvis Danmark og USA. Den anden del af projektet omhandler de vigtige svingstater i forbindelse med et amerikansk præsidentvalg. I får 1½ lektion på skolen til at komme godt i gang med jeres projekt. Resten af projektet skal laves færdigt derhjemme. Læs omkring projektets formalia til sidst i dette dokument.  


Den
første del af projektet: ”Sammenligning af vælgerne i henholdsvis Danmark og USA”

  1. Undersøg s.103-105 i USA's udfordringer og find ud af, hvordan forskellige amerikanske vælgersegmenter stemmer ved det amerikanske præsidentvalg. Er der f.eks. en tendens til at kvinder og mænd stemmer på forskellige partier osv. I det tilfælde der kan observeres sådanne mønstre blandt de amerikanske vælgere, hvad kan i så fald forklare dem?
  2. Undersøg hvordan det forholder sig med de danske vælgere. Er der f.eks. en tendens til at kvinder og mænd stemmer på forskellige partier osv. I det tilfælde der kan observeres sådanne mønstre blandt de danske vælgere, hvad kan i så fald forklare dem? (Samfundsstatistik 2012, Forlaget Columbus vil i den forbindelse være et oplagt sted at indhente oplysninger om danske vælgere)
  3. Diskuter hvad der kan forklare de forskellige mønstre blandt vælgerne i henholdsvis Danmark og USA. I jeres diskussioner må I meget gerne komme ind på, hvorvidt det nogle samfundsværdier eller politiske ideologier som kan forklare vælgernes mønstre og adfærd i henholdsvis Danmark og USA.


Anden del af projektet: ”De vigtige svingstater”

  1. Undersøg hvordan de to præsidentkandidaters valgsituation er i følgende tre delstater (svingstater) Ohio, Virginia og Florida og forsøg at forklare, ved brug af de faglige begreber og teorier som I er blevet præsenteret for i undervisningen, hvorfor det går enten godt eller skidt for de to præsidentkandidater i lige præcis de tre svingstater.
  2. Skriv et notat (I skal i forbindelse med notatet huske på de faglige krav, som er præsenteret i dette dokuments indledning): 

”I er politiske rådgivere for enten Barack Obama eller Mitt Romney (det vælger I selv) og skal fremlægge en politisk strategi, der skal sikre jeres kandidat lutter sejre i de tre svingstater. Det er en stor opgave der ligger foran jer, for de tre svingstater meget forskellige og vælgerne i de tre delstater har absolut ikke de samme holdninger og værdier. Jeres kandidat tror dog på jeres politiske viden og kompetencer til at udtænke en strategi der sikrer valg. 


Jeres kandidat er meget begejstret for modeller og tal – hvorfor han har en klar forventning om, at den strategi som han vil blive præsenteret for indeholder nye modeller (dvs. simple modeller som I selv laver – meget gerne med inspiration fra Molin, Strøm og Down på den måde anvender I det faglige stof tydeligt) og gerne talmateriale (her forstået som talmateriale der er blevet behandlet – det vil sige tal, som I dels har indsamlet og beregnet og gerne opsat i diagrammer). På den måde kan jeres kandidat nemlig hurtig danne sig et overblik over de forskellige vælgergrupperinger i de tre svingstater, hvilket han holder meget af – He likes to be on top of things”. 

Formalia og elevtid

  • Der er 3 elever i hver projektgruppe (lærerbestemt).
  • Projektet er berammet til 8-10 elevtimer.
  • Projektet skal have en forside med klasseangivelse og gruppemedlemmernes navne på, en indholdsfortegnelse, en kort indledning, en litteraturliste og et udførligt fodnoteapparat.
  • Der er ikke noget maksimum på hele projektets omfang.
  • Projektet afleveres printet og samlet i en mappe.