USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Projektopgave - USA's økonomiske udfordringer

Dette projektarbejde omhandler de økonomiske udfordringer, som USA's økonomi i disse år står over for. Det er meningen at I, to og to, skal undersøge en række forskellige aktuelle økonomiske nøglebalancer i USA (de økonomiske mål) for at kunne udlede (finde ud af), hvilken tilstand den amerikanske økonomi befinder sig i lige nu.

Når I har foretaget denne grundige økonomiske undersøgelse, er det meningen, at I skal foretage en diskussion af hvilke af de økonomiske udfordringer, som I mener, er de mest alvorlige lige nu og som I derfor vil forsøge at komme med løsningsforslag til. Når I diskuterer og vurderer den amerikanske økonomis tilstand, skal I være opmærksomme på, at det hele tiden skal være samfundsfagligt. Nedenfor i punktopstillingen er angivet en række centrale krav til projektet

Centrale krav til projektet

  • Anvende faglige økonomiske begreber
  • Anvende tal til at dokumentere (vise) hvordan det helt konkret ser ud med arbejdsløsheden, betalingsbalancen og de andre nøglebalancer i den amerikanske økonomi. Det er meget vigtigt, at I dokumenterer alle påstande i præsenterer i projektet
  • I diskussionen er det centralt at få teori i spil. Kig i kapitel 5 i Per Henriksens ”Økonomiske Kriser” (Forlaget Columbus 2013) Nedenfor er en henvisning til hvor I kan læse om økonomisk teori (keynesianismen, monetarismen, marxismen). Den viden I her vil få, vil I herefter kunne bruge, når I skal udarbejde løsninger på, hvordan USA kan løse sine samfundsøkonomiske problemer. 
  • Det er desuden vigtigt at I, i diskussionen, viser, at I kan forholde jer til både fordele og ulemper i de løsningsmodeller som I præsenterer.
  • Det er et krav, at I selv indsamler relevant empiri (tal på de økonomiske nøglebalancer, artikler omkring den amerikanske økonomi og mulige løsninger etc.)   

Opgaveformulering 

Der ønskes en undersøgelse af, hvordan de økonomiske nøgletal ser ud lige nu i USA (vækst, arbejdsløshed, betalingsbalance, statsbudgettet, inflation, stats- og udenrigsgæld samt fordeling af samfundets goder). Dernæst ønskes en diskussion og vurdering af, hvordan USA kan styrke samfundsøkonomien i de kommende år. I diskussionen skal faglige økonomiske begreber og økonomisk teori inddrages.   

Formalia til projektet

  • Projektet skal have en forside med tydelig angivelse af forfatternes navne og klasse.
  • Projektet skal indeholde et abstract på engelsk, en indholdsfortegnelse, en litteraturliste (alfabetisk med forfatterens efternavn nævnt først), fodnoter (dvs. tydelige kildehenvisninger til hvor I henter jeres viden fra f.eks. Brøndum og Rasmusen: USA's udfordringer, Forlaget Columbus 2012, s.135) og evt. bilag.
  • Projektet skal skrives i Times New Roman str.12 med 1½ linjeafstand og margen i top-bund-side på 2,5 cm.
  • Projektet skal indeholde en indledning og en samlet konklusion. I konklusionen skal der svares meget tydeligt på opgaveformuleringen og I skal ikke komme med noget som helst nyt! Konklusionen opsummerer alene på de analyser og diskussioner, som I har foretaget i projektet.
  • Projektet skal fylde 10-12 A4 sider (hverken mere eller mindre).