USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Undervisningsforløb - Det amerikanske præsidentvalg 2012

Tema: Det amerikanske præsidentvalg

Antal lektioner:
16 lektioner af 60 minutter

Formål: Det amerikanske præsidentvalg betyder noget ikke bare for amerikanerne, men også for os danskere og for alle andre rundt om i verden. I dette undervisningsforløb kigger vi nærmere på, hvad det er, der kendetegner det amerikanske politiske system, samtidig med at vi vil sammenligne det amerikanske politiske system med det danske politiske system. Det gør vi dels for at identificere forskelle og ligheder mellem de to politiske systemer, men også for at blive klogere på, hvad der spiller ind på politiske systemer i forskellige lande og regioner. Når regioner her nævnes, skyldes det, at vi undervejs i forløbet også vil forsøge at inddrage EU's politiske system i sammenligninger med det amerikanske og danske. Indsigt i forskellige komplekse politiske systemer vil styrke den enkelte elevs viden om disse, men også styrke elevens samfundsfaglige kompetencer, fordi eleven vil blive udfordret til at anvende sin politiske viden, når han eller hun skal undersøge, sammenligne, diskutere og vurdere komplekse politiske forhold i USA i relation til andre. 

Kort og godt er formålet med dette undervisningsforløb at styrke elevernes faglige viden om det amerikanske politiske system, styreform, magt medier og politisk kommunikation. Desuden er det målet at understøtte elevernes samfundsfaglige kompetencer til at anvende deres viden til at undersøge, sammenligne diskutere og vurdere to eller flere forskellige politiske systemer (i dette tilfælde USA og DK). Kernestoffet som bringes i spil i forbindelse med dette undervisningsforløb er, a) politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, b) magt og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet c) forskellige typer politiske systemer, herunder EU, d) massemedier og politisk meningsdannelse.   

Faglige mål:

 • Undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse.
 • Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier.
 • Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller.
 • Formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi.
 • Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
 • Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.
 • Komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode

Undervisningsmaterialer der anvendes i forløbet:

 • Annegrethe Rasmussen og Peter Brøndum: USA's udfordringer, Forlaget Columbus 2012, s.42-114.
 • Gregers Friisberg: Politik ABC, s.17-18, Forlaget Columbus, 2009, s.17 og 18 samt figur 1.5 s.24 og figur 3.1 s.42.
 • Peter M. Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard: Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal 2006 s.97-103
 • Hans Branner: Det politiske Europa, 2012 (2. udgave) figur 2.9, 3.7, 4.1, 4.7 samt 4.14.
 • Hjemmesider (herunder en række supplerende artikler, debatindlæg og kampagnematerialer) fra amerikanske og danske medier og amerikanske sites og partiernes hjemmesider (Demokraterne og Republikanerne) er præciseret nedenfor i undervisningsplanen (med links til de respektive sites), hvor de finder anvendelse.
 • The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal samt bloggen www.usanu.dk er fire medier, som eleverne skal orientere sig i, sideløbende med undervisningsforløbet. Det skal de, dels for understøtte arbejdet med relevant supplerende fagligt materiale på engelsk dels for at sikre et højt aktualitetsniveau i de mange undersøgelser, sammenligninger, diskussioner og vurdering, som eleverne afkræves i undervisningsforløbet ”Det amerikanske præsidentvalg 2012.”