USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Den populære grundbog til det amerikanske samfund, USA's udfordringer, udkommer nu i en ny udgave i god tid forud for det amerikanske præsidentvalg i november 2016. 

Bogen blev tilbage i 2012 rost bredt af både anmeldere og brugere for at være velskrevet og lettilgængelig samt for dens unikke evne til at belyse det amerikanske samfund inden for alle samfundsfagets centrale hovedområder (kultur, international politik, politik, sociologi og økonomi).

I andenudgaven er bogens centrale struktur fastholdt, men indholdet i specielt kapitel 2, 3, 4 og 5 er redigeret og ændret.

Ændringerne fastholder ambitionen om dels at lave en bog, der indeholder en solid dosis viden om amerikanske samfundsforhold dels at fastholde bogens aktualitet i et USA, der er i konstant forandring.

Den nye udgave af bogen suppleres med en omfattende hjemmeside, hvor man kan finde arbejdsspørgsmål, undervisningsforløb, figurer samt interviews, i form af små videofilm med en række af USA's mest kendte historiske, politiske, sociologiske, udenrigspolitiske og økonomiske eksperter såsom Francis Fukuyama, Robert Putnam, Joseph Nye, Sheryll Cashin, Martin Feldstein og Robert Kaplan m.fl.

Interviewene er gennemført af Peter Brøndum og filmene bearbejdet af Johanne Bille.