USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

1.2 Immigrantlandet USA

Tjek-på-lektien

  • Hvorfor siger vi, at "USA er en nation bestående af indvandrere"?
  • Hvor mange store indvandringsbølger har USA oplevet?
  • I hvilke tidsperioder fandt disse indvandringsbølger sted?
  • Hvad kan forklare den første indvandringsbølge i USA?
  • Hvad kan forklare den anden Indvandringsbølge i USA?
  • Hvad kan forklare den tredje Indvandringsbølge i USA?
  • Hvad kan forklare den fjerde Indvandringsbølge i USA?
  • Hvilke grupper af "indvandrere" kom ikke frivilligt til USA?

Diskussions- og øvelsesopgaver

  • I grupper af 3 skal I udarbejde et geografisk kort over USA, hvor I placerer de forskellige indvandringsgrupper. Dvs. at I skal tegne et kort og angive, hvor henholdsvis de tyske, irske, italienske, kinesiske, mexicanske, slaverne osv. slog eller slår sig ned i USA. I får brug for A3 papir - og det er en rigtig god ide, at indhente yderligere information om, hvor (i hvilke egne af USA) indvandrerne slog sig ned. Det er vigtigt, at I er kreative og gør brug af forskellige symboler til at tydeliggøre, hvilke områder der har eller er særligt præget af bestemte indvandringsgrupper. I kan igen kigge i tekstboks 1.2.

I amerikansk politik er det bestemt ikke uvæsentligt, at have viden om, hvilke egne der har bestemte historiske rødder. Denne øvelse er et forsøg på opnå en bredere kulturel indsigt i, hvor etniske grupper historisk har spillet en rolle og hvor de spiller en rolle i dag. Det kan hjælpe jer, når I skal i gang med det politiske arbejde i kapitel 2.