USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

3.1 USA's økonomi - de lange linjer

Tjek-på-lektien 

 • Hvor meget udgør USA's økonomi målt i BNP, af verdens samlede BNP? (Undersøg og opdater gerne bogens tal med de nyeste, som kan hentes fra nettet.

 • Hvad er det amerikanske kreditvurderingsbureau Standard and Poor’s kreditvurdering af den amerikanske økonomi (undersøg evt. hvilken kreditvurdering USA's økonomi har lige nu) 

 • Forklar figur 3.1 og redegør for hver af de tre erhvervssektorer

 • Hvorfor blev USA's økonomi større og stærkere end Storbritanniens i starten af 1900 tallet?

 • Hvad betyder begrebet depression?

 • Hvad betyder begrebet recession?

 • Hvad handlede New Deal om? 

 • Hvad er et paradigmeskift? 

 • Hvad er forskellen på en flydende og en fast kurs på valuta?

 • Hvad handler pengepolitik om? 

 • Hvad handler henholdsvis taylorisme og fordisme om?

 • Hvad handler den anden teknologiske revolution om? 

 • Hvilke erhverv skete der en bevægelse inden for op gennem 1970erne?   

 • Hvad handlede dotcom-boblen om?

 • Hvorfor er det vigtigt, at være opmærksomme på ”den hårdt arbejdende amerikaner”, hvis vi vil forstå dynamikken i den amerikanske økonomi? 

 • Redegør for figur 3.2 


Øvelsesopgaver

 • Sammen med en makker skal I udarbejde en tidslinje fra ca. 1800 til i dag, som tydeliggør en række økonomiske nedslagspunkter i den amerikanske samfundsøkonomi udvikling i perioden. 

(Mindview er et produkt som findes på nettet til at lave disse illustrative tidslinjer, men der findes også en række andre tjenester, som man kan bruge. Fx Timerinehttp://timerime.com, Tiki-Toki, eller Dipity. På de tjenester der her nævnes, kan opgaven med tidslinjen udvides til også at skulle indeholde billeder, lyd, video, musik, links osv. Flere elever har en Facebook-profil og de vil være bekendte med, hvordan de kan lave en tidslinje i det format. FB-tidslinje redskabet kan bruges i denne sammenhæng.)

 • Kig på tekstboks 3.1 om New Deal og brugen af efterspørgselsstimulering. Start med at forklare den uvidende læser, forskellen på henholdsvis ekspansiv (lempelig) og kontraktiv (stram) finanspolitik. Dernæst skal du skrive en argumentation for, hvorfor brugen af efterspørgselsstimulerende tiltag som eksempelvis offentlige investeringer, kan sætte gang i den økonomiske aktivitet. I den forbindelse skal du bruge en model over det økonomiske kredsløb. Din viden om, hvordan modellen fungerer, skal skinne meget tydeligt igennem i din argumentation af, hvordan de offentlige investeringer influerer på hele kredsløbet (samfundsøkonomien), herunder genererer økonomisk aktivitet. 

 • Gå sammen med en makker: Sammenlign BNP og erhvervene (landbrug, industri og servicesektor) i Danmark og USA og indskriv tallene for henholdsvis BNP og erhvervene i et excelark.  Indsæt dernæst en figur, som tydeliggør forskellene i BNP og erhvervene i de to lande.