USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

4.1 Tre velfærdsstatsmodeller

Tjek-på-lektien  

  • Hvad hedder de tre velfærdsstatsmodeller, som politologer oftest opererer med?

  • Hvad er de grundlæggende forskelle? Giv nogle eksempler under hver kategori.

  • Forklar figur 4.1


Øvelsesopgaver

  • Opstil og sammenlign mulige fordele og ulemper ved hhv. den danske velfærdsmodel og den amerikanske. Diskuter i grupper. Forklar hvorfor man fortsat taler om en velfærdsstat i USA, selv om ydelsesniveauet er langt lavere end i f.eks. Danmark.