USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

5.1 USA i det internationale system fra - stormagt til supermagt

Tjek-på-lektien 

 • Hvad er en supermagt?
 • Hvad står betegnelsen BRIK for?
 • Hvad viser de tre polaritetsbetragtninger?
 • Hvad betyder unipolaritet?
 • Hvad betyder bipolaritet?
 • Hvad betyder multipolaritet?
 • Hvad betyder begrebet verdensorden?

 

Øvelsesopgaver 

 • Undersøg hvad der kan forklare skiftene i USA's internationale ageren (handlen) op gennem det 20. århundrede og diskuter, hvorfor vi har set alle tre polaritetsbetragtninger i det internationale politiske system op igennem århundredet.
 • Diskuter om betegnelsen ”The American Century” (der ofte er brugt om det 20. århundrede) er retvisende (hvorfor/hvorfor ikke).
 • Undersøg og diskuter. Magtbalance er et begreb, som går igen mange gange i teksten, men hvad menes der med det og hvordan blev magtbalancen egentlig opretholdt under Den kolde Krig? I forbindelse med Den kolde Krig har man ofte brugt begrebet terrorbalance. Hvorfor blev netop dette begreb brugt under Den kolde Krig?
 • Analyser og diskuter. Se/hør den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagans berømte Tear Down this Wall tale fra Berlin i 1987. Analyser hvad det er Reagan siger, fx; hvad lægger han vægt på i sin tale, hvordan fremstiller han henholdsvis Sovjetunionen og USA. Diskuter hvilken betydning ordet ”freedom” har i talen og sæt det gerne i forhold til bogens kapitel 1 og helt særligt s. 24-40.

Øvelsesopgave med filmklip: G. John Ikenberry fortæller om international liberal orden og amerikansk lederskab

Spørgsmål til filmen

 • Hvordan periodiserer G. John Ikenberry opbygningen af internationale liberale orden?
 • Hvorledes, ifølge Ikenberry, er det moderne internationale politiske system bygget op? I kan bruge skemaet til at skrive jeres noter i
 

Hvad handler de to udviklingsspor i det moderne internationale politiske system om?

1.spor: Den westfalske fred (fra 1648) og nationalstaternes opståen.

 

2. spor: Det liberal internationalistiske spor

 
 • Hvad er det vi ifølge G. John Ikenberry vi dels skal være opmærksomme på, når vi iagttager og analyserer den internationale liberale orden i dag?
 • G. John Ikenberry nævner til sidst i interviewet begrebet hegemony og siger i den
 • forbindelse, at hegemony ikke nødvendigvis er liberalt. Hvad mener han egentlig med det?
 • Som afslutning på interviewet opsummerer Ikenberry på begrebet liberal international order. Hvad siger han?

Øvelsesopgave med filmklip: Joseph Nye fortæller om polaritetsbegrebet

 • Hvilke tre polaritetsformer taler professor Joseph S. Nye Jr. om i starten af interviewet?
 • Hvorfor er professor Joseph S. Nye Jr. af den opfattelse at "the hole idea of polarity misleads us"?