USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

MATRIXGRUPPEARBEJDE OM UDENRIGSPOLITISK DEBAT

Forbered din præsidentkandidat på den tredje og afgørende debat omhandlende amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik

I denne øvelse er det meningen, at det er eleverne, som skal udarbejde forskellige sikkerheds- og udenrigspolitiske argumenter til deres præsidentkandidat. Eleverne skal agere i rollerne som sikkerheds- og udenrigspolitiske rådgivere for en af de to præsidentkandidater 2016 (Hillary R. Clinton og Donald Trump).

  • Hver gruppe får tildelt en præsidentkandidat (Trump eller Biden).
  • Hver gruppe får samtidig tildelt en konkret sikkerheds- og udenrigspolitisk udfordring, som de ved deres kandidat vil blive spurgt om i løbet af debatten (uddel de 7 forskellige opgaver - vedlagt nedenfor som pdf-filer, til grupperne)
  • Det er nu gruppens opgave at klæde deres respektive præsidentkandidat så godt på som muligt, således han kan svare kvalificeret og præcist på spørgsmålene i den tredje præsidentdebat. 
  • Læreren inddeler på forhånd eleverne i et retmæssigt antal grupper, således elevantal og fremlæggelsesgrupper passer. Det vil være fint, om der i hver gruppe er ca. 4 elever (7*4 = 28). Gruppen skal sammen udarbejde en (faglig) kvalificeret og præcis argumentation, der tydeliggør, at deres præsidentkandidat er en skarp og kompetent leder for USA i verden.


Hver gruppe får udleveret en kuvert (en af de 7 gruppeopgaver vedlagt som Pdf-fil), og i den er den internationale (sikkerheds- og udenrigspolitiske) udfordring, som deres præsidentkandidat vil stå over for i den sidste og afgørende debat. Det er som sagt gruppens opgave at klæde deres kandidat bedst muligt på til at svare på dette spørgsmål i debatten.
Grupperne udarbejder herefter en kort argumentation svarende til ca. 2-3 minutters tale (uden afbrydelse), hvor de sikrer sig, at deres kandidats svar;

  • dels er i overensstemmelse med de værdier, som henholdsvis republikanere og demokratere lægger vægt på, når USA fører sikkerheds- og udenrigspolitik
  • dels sikrer, at argumentationen bærer præg af enten en af de amerikanske udenrigspolitiske skoler eller en af de fem store international politiske teorier (realisme, neorealisme, liberalisme neoliberalisme, konstruktivisme).
  • desuden skal argumentationen tage højde for de centrale faktorer (her skal I bruge figur 4.7 fra bogen), som spiller ind på fastlæggelse af den amerikanske sikkerheds- og udenrigspolitik.


De argumenter som grupperne udarbejder skal skrives ned, og de skal efterfølgende præsenteres for matrixgrupperne jf. nedenstående skematiske opstilling. De syv forskellige udfordringer som grupperne skal arbejde med ses under skemaet i pdf-filer.

Matrixgruppe A1234567
Matrixgruppe B1234567
Matrixgruppe C1234567
Matrixgruppe D1234567
Matrixgruppe E1234567
Matrixgruppe F1234567
Matrixgruppe G1234567