USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Præsidentvalget i USA og i samfundsfagsundervisningen

Aldrig har det været mere relevant at beskæftige sig med amerikansk politik, præsidentvalget og generelt det amerikanske samfund. USA står kigger ud over afgrunden, primært forårsaget af Coronakrisen og mere end 33 millioner arbejdsløse, men grunden under den globale supermagt var allerede begyndt at ryste inden sygdomsepidemiens ankomst til Guds eget land. USA’s enorme udfordringer med den ekstreme politiske polarisering og den eksploderende ulighed, som gennemsyrer det amerikanske samfund og nærer mistilliden og den latente racisme, svækker den skrøbelige sammenhængskraft internt i landet. Samtidigt udfordres USA’s rolle som global hegemon af både et mere og mere ambitiøst, selvbevidst og ressourcestærkt Kina, men også af præsident Trumps egen America First dagsorden, som har skabt forvirring og usikkerhed blandt de traditionelle allierede. USA er i sandhed udfordret.

Præsidentvalg i USA er på mange måder gaven, der altid bliver ved med at give. For os samfundsfagslærere er det simpelthen en ren lækkerbisken, fordi vi gennem hele 2020 fodres med spændende materialer i form af artikler, kampagnevideoer, nyhedsindslag, undersøgelser, Twitter-ytringer osv. Det kan nogle gange synes lige i overkanten, hvad der findes af materiale og journalistisk dækning af amerikansk politik, men for en fuldblods tilhænger af amerikansk politik og studier af det amerikanske samfund er det lidt som om, at det er juleaften flere gange om ugen i efterårets tiltagende mørke. Begejstringen, fascinationen og bestyrtelsen over amerikansk politik har desuden den enormt positive konsekvens, at de fleste af vores elever udviser nysgerrighed, undren og lyst til at finde svar på, hvad der kendetegner politik i USA, hvilken rolle Præsidenten har, forholdet mellem Demokraterne og Republikanerne og hvorvidt demokratiet har det godt eller skidt. Denne indre motivation til at arbejde med det samfundsfaglige stof er enormt frugtbar. Interessen for landet ”over there” hænger naturligt sammen med den massive amerikanske kulturpåvirkning, som vi alle sammen i større eller mindre grad udsættes for i hverdagen, og som kun forstærkes i et år med præsidentvalg.

I denne artikel forsøger jeg at præsentere en række ideer til at strukturere et undervisningsforløb omkring amerikansk politik og præsidentvalget 2020, hvilket egentlig er en vanskelig størrelse, for som med stort set al anden undervisning i samfundsfag, synes det slet ikke muligt at komme med kun én opskrift på, hvordan man underviser i et bestemt emne. Den enkelte lærers faglige og pædagogiske overvejelser omkring, hvad der vil være det bedste forløb for klassen, er altid afgørende, for det er kun den enkelte lærer ude i klassen, som har indsigt i, hvad klassen er for en størrelse, hvor fagligt dygtige eleverne er, og hvilke elevtyper der sidder i klassen. Sigtet med denne artikel er således ikke at være belærende, men at præsentere et samlet forløb som man kan lade sig inspirere af - eller lade være!

 

Undervisningsforløbet er knyttet tæt til undervisningsbogen USA's Udfordringer 3.udgave, som jeg har forfattet sammen med journalist og chefredaktør på POV International, Annegrethe Rasmussen samt bogens hjemmeside som kan tilgås via www.forlagetcolumbus.dk . I iBogen finder man et omfattende supplerende materiale med øvelsesopgaver, matrixøvelser, interviewfilm med amerikanske eksperter med dertilhørende arbejdsopgaver, casemateriale, som jeg også kommer ind på neden for i forløbet osv. Hovedtankerne (kan kaldes for overordnede læringsmål) bag undervisningsforløbet er følgende fem punkter.

Eleverne skal gennem forløbet opnå en grundlæggende forståelse for centrale strukturer, aktører og processer i amerikansk politik.

Eleverne vil igennem varierende arbejdsformer styrke kendskabet til samt forbedre deres evne til at anvende centrale fagbegreber og teorier til at forstå og forklare centrale kendetegn ved det amerikanske politiske system, styreform, præsidentvalget osv.

Eleverne skal gennem forløbet øge deres forståelse for komparativ metode og det arbejde med en case. Der indgår case-arbejde undervejs i forløbet ligesom eleverne vil få en afsluttende opgave, hvor de skal sammenligne USA's og Danmarks politiske systemer.

Eleverne vil igennem forløbet træne deres evne til at foretage beregninger (indeksering, procentvis andele, procentvis stigning og fald samt opstilling af tabeller og diagrammer), træne opgavetypen udledning ved både at arbejde med opstilling og beregning af lineær regression samt beregning af statistisk usikkerhed.

Eleverne vil forløbet igennem træne de skriftlige opgavetyper som forklarende hypoteser med faglige begrundelser, undersøgelse, sammenligning, diskussion og notat. Træning af de skriftlige opgavetyper er tænkt som en integreret del af den almindelige undervisning.

Som ramme omkring disse fem punkter har jeg opstillet en overordnet problemformulering som skal løbe som en rød tråd gennem forløbet, og hvor eleverne forhåbentlig til sidst i forløbet vil være i stand til at komme et eller flere fagligt begrundede svar. Problemformuleringen lyder:

”Hvordan er demokratiet i USA i disse år udfordret, og hvorvidt vil Præsidentvalget i 2020 bidrage til en forværring eller en forbedring af tilstanden i verdens ældste liberale demokrati”.

Forløbsplan

Forløbsplan iBog