Billedkunstbogen

Opgaver - kapitel 2

Øvelse 2.1

Hvordan har kunstnernes budskaber ændret sig gennem tiden?

Teoretisk:
Find billeder fra 2-3 forskellige perioder i kunsthistorien. Du kan bruge din portfolio, hvis I har været igennem forskellige kunsthistoriske perioder i undervisningen, eller du kan gå ind i den kunsthistoriske tidslinje i bogen og finde billeder af 2-3 af kunstnerne i søgeafsnittene.

Undersøg hvad kunstnerne vil formidle med kunstværkerne og hvordan dette har ændret sig gennem kunsthistorien.

Øvelse 2.2

Hvilke dele af den indholdsanalytiske tilgang kan bruges til forskellige typer kunst?

Teoretisk:
Undersøg hvilke dele af den indholdsanalytiske tilgang, der kan bruges i de forskellige kunstværker.
Afprøv hvor langt du kan nå i at afdække billedernes symboler, fortællinger, temaer, idéer eller budskaber.

Øvelse 2.3

Hvilke fordele og ulemper er der ved Panofskys ikonologiske metode?

Teoretisk:
Vælg et billede af en kunstner, som for det første maler figurativt, og som du for det andet vil betegne som en kendt kunstner, da det helst skal være forholdsvis nemt at søge om oplysninger om kunstneren i leksikon, kunstbøger eller på nettet.

Lav en ikonografisk analyse af billedet på alle tre niveauer så grundigt, som det overhovedet er muligt. Dvs. du skal søge oplysninger om kunstneren, hans tid, hans motiv, andres måde at skildre motivet, andres brug af samme symboler osv.

Overvej undervejs i analysearbejdet, hvordan din opfattelse af billedet skifter undervejs i arbejdet, efterhånden som du kommer længere ind i fortolkningen. Notér også, når du støder på hindringer, som gør det vanskeligt for dig at nå helt i dybden med et spørgsmål til analysen.

Vurdér, hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge Panofskys metode til billedanalyse: Hvilke spørgsmål til værket vil man finde svar på? Hvilke spørgsmål kan metoden ikke bruges til at svare på?

Øvelse 2.4

Ændrer farvers symbolske værdi sig over tid?

Teoretisk:
Vælg en farve og undersøg ved hjælp af denne artikel og gerne også andre tekster om farver på nettet, hvilken betydning man lægger i farven, og om den har ændret sig gennem tiden. Find billeder fra 2-3 forskellige historiske perioder, hvor denne farve er dominerende, og bestem hvilken symbolik farven indeholder.

Overvej om eventuelle ændringer i farvens symbolske betydning har betydning for den måde, vi fortolker billedet i dag, eller om det er let at aflæse under alle omstændigheder.

Øvelse 2.5

Hvordan kan man udtrykke følelse og stemning i et billede ved hjælp af farver?

Praktisk:
Giv det samme motiv forskellige betydninger gennem symbolsk farvevalg. Du kan enten tegne et enkelt motiv, som fx indeholder mennesker, der indgår i en relation, der afspejler en følelse som jalousi, kærlighed, had eller sorg, eller du kan tegne ovenpå et sort-hvidt print af et kendt billede.

Lav flere forskellige versioner, hvor du bruger forskellige farver til at udtrykke følelser og stemning i billedet. Undersøg hvordan motivet skifter karakter med forskellige farver.

Vurdér hvilken farveholdning eller farvekombination, som bedst udtrykker den stemning, du ønsker.

Øvelse 2.6

Hvordan ændres skildringer af Marias bebudelse sig over tid og med hvilken virkning?

Teoretisk:
Søg efter billeder af bebudelsen fra forskellige perioder. Vælg 3-5 billeder ud.
Søgeord: bebudelse, annunciation, verkündigung, annunciazione
Overvej hvordan fortællingen er fremstillet i forskellige tider:

  • Hvilke formelle virkemidler er brugt i billedet?
  • Hvilke symboler og farver findes der i billeder?
  • Hvordan er kommunikationen og Marias reaktion skildret?
  • Hvordan er personernes omgivelser skildret?
  • Hvilken stemning er der i billedet?
  • Vurdér hvordan skildringen af Marias bebudelse påvirker os i billeder fra forskellige perioder.

Øvelse 2.7

Hvilke virkemidler kan gøre en parafrase over Marias bebudelse vedkommende i dag?

Praktisk:
Lav en parafrase over Marias bebudelse, hvor I selv agerer på et foto. Hvordan kan I få denne scene til at virke vedkommende for en beskuer i dag?

Overvej om der skal laves et ekstra betydningslag, så billedet får et budskab, der rækker ud over det oprindelige motiv.

Overvej jeres påklædning, symbolske genstande, mimik og kropssprog.

Øvelse 2.8

Hvilke symboler kan udtrykke "Memento Mori"?

Praktisk:
Find traditionelle vanitassymboler på nettet, og opfind også gerne jeres egne symboler på døden og forgængeligheden.

Lav et billede med vanitasmotiv enten som collage med udprint af jeres billeder eller som digital collage i et billedbehandlingsprogram.

Øvelse 2.9

Hvilke virkemidler bruger Michael Kvium i sine billeder og med hvilken virkning?

Teoretisk:
Gå ind på Michael Kviums hjemmeside og find tre billeder fra tre forskellige perioder i Kviums karriere. Du kan vælge dem, du umiddelbart bedst kan lide, eller udfordre dig selv og vælge tre, som du synes er rigtig uhyggelige, frastødende eller mærkelige.

Sammenlign de formelle virkemidler som lys, farver og rum i de tre billeder, og overvej hvordan de eventuelle forskelle påvirker udtrykket i billederne.

Undersøg hvilke symboler der indgår i billederne. Brug evt. andre billeder fra hjemmesiden til at afkode, hvordan Kvium bruger symboler for fx liv og død. Vurdér på baggrund af formelle virkemidler og symbolsprog, hvad billedernes overordnede tema eller idé er.

Overvej de tanker Kvium gør sig om et budskab i kunsten, som kommer frem flere steder i interviewet i temaartiklen. Hvordan påvirker Kviums billeder dig? Formidler de en kommunikation eller et budskab, som rammer dig? Virker de?