Billedkunstbogen

Opgaver - kapitel 5

Øvelse 5.1

Hvordan kan man skabe en installation, der sætter problemer til debat?

Praktisk:
Udtænk en installation til skolen eller et sted i dit lokalområde, som enten kan udføres i praksis, eller, hvis dette ikke er muligt, beskrives i ord og tegninger eller billeder af delelementer.

 • a. Som udgangspunkt for en installation kan man overveje, om man synes, der findes problemer i skolens, ens egen dagligdag eller lokalmiljøet, som man burde gøre opmærksom på. Det kan selvfølgelig også være større politiske eller verdensomspændende problemer.
 • b. Overvej hvor en kunstinstallation, der handler om denne problematik, skulle befinde sig: I et rum på skolen eller en anden offentlig bygning, eller skulle den være udendørs?
 • c. Hvilke genstande skulle indgå i installationen, hvilke virkemidler skulle bruges, og hvordan skulle beskueren evt. inddrages aktivt i den?
 • d. Om muligt: Opfør installationen. Registrér hvordan de forskellige virkemidler påvirker beskueren og vurdér, om den virker efter hensigten.

Øvelse 5.2

Hvordan påvirkes man af installationskunstens virkemidler?

Teoretisk:

 • a. Find i listen til videre søgning herunder 2-3 kunstnere. Søg på deres hjemmesider eller på YouTube efter oplysninger, billeder eller film om kunstnerne og deres værker.
 • b. Undersøg kunstnernes virkemidler, idéer og budskaber, samt værkernes kontekst.
 • c. Overvej hvilke særlige virkemidler installationskunsten kan gøre brug af og hvordan du mener, de påvirker budskabet i og din opfattelse af værkerne.

Forslag til videre søgning

 • Olafur Eliasson
 • Bosch-Fjord

 • Ben Rubin

 • Jeppe Hein

 • Pipilotti Rist

 • Kirsten Justesen

 • Ann Lislegaard

 • Kaspar Bonnén

 • Tony Martelli

 • Christian Lemmerz

 • Thierry Geoffrey

 • Alfredo Jaar

 • Tanja Nellemann Poulsen

 • Marco Evaristti

 • Superflex
 • Eduardo Kac

 • Kristian von Hornsleth

 • Edward Kienholz

 • Thomas Kilpper

 • Gudrun Hasle

 • Peter Land

 • Lisa Strömbeck

Øvelse 5.3

Hvorfor skal man bruge en kunstnerisk ramme til at fremstille dagsaktuelle begivenheder?

Praktisk:
Lav i klassen jeres egen version af Thierry Geoffroys Emergency Room.

 • a. Medbring aviser, blade eller internetudskifter med nyheder fra det seneste døgn. Vælg hver især eller i grupper en begivenhed, som I vil arbejde med.
 • b. Udtænk en måde at fremstille begivenheden i en kunstnerisk form. I kan fx omforme tekst eller billeder, så de indgår i nye sammenhænge, overdrives, fordrejes eller ironiseres. Husk at I kun har den samme dag til det, så det er ikke sikkert, værkerne får høj kunstnerisk værdi. Det vigtige er, at de fremstiller en idé og måske et budskab på en måde, der skaber opmærksomhed.
 • c. Udstil gerne værkerne med det samme.
 • d. Overvej hvad kunsten kan i forhold til at formidle og sætte aktuelle begivenheder til debat.

Øvelse 5.4

Med hvilke virkemidler kan installationskunsten nå sine beskuere?

Teoretisk:

 • a. Find i artiklen eller listen over kunstnere til videre søgning 2-3 kunstnernavne, og søg på deres hjemmesider eller på youtube efter flere oplysninger, billeder eller film af de nævnte eller andre værker.
 • b. Brug analysemetoden til installationskunst til at undersøge kunstnernes virkemidler, idéer og budskaber, samt værkernes kontekst.
 • c. Overvej hvilke særlige virkemidler installationskunsten kan gøre brug af, og hvordan du mener, de påvirker budskabet i og din opfattelse af værkerne.      

Forslag til videre søgning
Samfund:

 • Thierry Geoffrey, fx Emergency Room, (2006)
 • Alfredo Jaar, fx The Rwanda project, (1994-1998)
 • Marco Evaristti, fx The last fashion, (2008)
 • Superflex
 • Tanja Nellemann Poulsen
 • Eduardo Kac
 • Kristian von Hornsleth
 • Edward Kienholz    
 • Identitet
 • Gudrun Hasle: Modsmerte (2012)
 • Claus Beck-Nielsen
 • Orlan
 • Peter Land
 • Lisa Strömbeck

Sociale relationer:

 • Olafur Eliasson, fx Frost activity, (2004) og Omgivelser, (2007)
 • Bosch-Fjord, fx Kom och Fika, Lunds Konsthall, Lund, Sverige, (2002)
 • Ben Rubin, fx Listening Post, (1999-2005)
 • Jeppe Hein, fx usynlig labyrint, (2006) + modificerede sociale bænke, (2009)
 • Pipilotti Rist, fx Daggrystimer i naboens hus, (2005)
 • Thomas Kilpper, fx Anemonevej surprises, (2010)
 • Kirsten Justesen
 • Ann Lislegaard
 • Ben Rubin

Alment menneskelige temaer:

 • Kaspar Bonnén, fx Jeg vil altid elske dig, (2001)
 • Tony Martelli, fx Fucked Couple, (2005)
 • Kate Skjerning, fx Af jord skal du atter opstå, (2012)
 • Reena Saini Kallat, fx Livmoderens vægge, (2007)
 • Christian Lemmerz