Cuba - utopi og virkelighed

Denne bog udspringer af forfatternes samarbejde på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) omkring kultur- og samfundsfaggruppen.

Det har været forfatternes bestræbelse at arbejde med temaer, som kunne dække kernestof i alle tre fag og på samme tid sikre at det var sagen frem for fagene. Bogen kan ses som et forslag til undervisningsmateriale som vi gerne selv ville have haft til rådighed til undervisningen i kultur- og samfundsfaggruppen. Bogen er inddelt i tre selvstændige afsnit, der tilsammen giver både overblik over og indblik i det cubanske samfund, der til trods for øens beskedne størrelse, stadig rydder forsider verden over.

Historiedelen gennemgår dels Cuba som spansk koloni med efterfølgende afhængighed af USA og konflikten med USA under den kolde krig og frem til i dag. Desuden den cubanske revolutions historie.

Samfundsfagsdelen beskriver socialiseringen i Cuba, herunder den politiske socialisering, den cubanske opfattelse af demokrati og menneskerettigheder. Cubas økonomiske system behandles ligesom globaliseringen og denne set fra Havana.

Religionsdelen omfatter religionens rolle i Cuba, civil religion, Santeria og befrielsesteologi.