Cuba - utopi og virkelighed

Synopsisøvelse til Cuba-temaet

Materiale:

Tekstsamling 1 eller 2

Forslag til arbejdsgang:
1. Læs hver især teksterne igennem med henblik på:

  • Hvad den enkelte tekst eller billede handler om?
  • Hvilke holdninger og synspunkter giver den enkelte tekst udtryk for?
  • Prøv fx at dele teksterne ind i afsnit og giv afsnittene overskrifter.
  • Overvej hvordan historie, samfundsfag og religion fagligt indgår i sammenhængen?
  • Overvej hvad jeres supplerende materialeskal være?

2. Hvis I arbejder i gruppe, så foretag en brainstorm i gruppen for at finde frem til et fælles emne, afgrænse det dvs skabe en rød tråd gennem teksterne.

  • Prøv at formulere nogle spørgsmål til teksterne Hvad undrer jer, hvad savner I svar på og hvilke paradokser eller modsætninger kan I finde?
  • Her skal I også trække på jeres viden fra undervisningen og pensum.

3. Prøv også at formulere nogle hypoteser til jeres spørgsmål.

Selve produktet: I skal nu udarbejde en synopsis, der skal indeholde:

  • En kort indledning.
  • En kort materialekarakteristik (kildekritisk).
  • En problemformulering.    

Skriv denne så I gør det klart for læseren, hvad det er, der undrer jer, hvorfor det undrer jer og hvordan I vil finde svar på det. Formuler jeres hypoteser om emnet.
Skriv dette punkt i hele sætninger, som højest bør fylde 10-12 linier.

Hermed har I koncentreret det hele til en problemformulering med tilhørende hypoteser, der nu skal bredes ud igen ved den mundtlige besvarelse.
    
4. Formuler nu de hovedkapitler som er nødvendig for jeres besvarelse af
problemformuleringen. Skriv kortfattet og skriv også de underpunkter med som er nødvendige for at
besvare problemformuleringen. (Gerne i stikordsform).

5. Afslut med en konklusion, hvor I kort trækker frem, hvad I har fundet ud af i
forhold til jeres problemformulering. Skriv også punkt 5 i korte hele sætninger, som højest bør fylde 10-12 linier.

Synopserne bør ideelt set have et omfang på ca. 2-3 A4 sider for punkterne 1-5. Synopserne laves hjemme. Benyt højst 24 timer. Herefter fremlæggelser i klassen.