Grænseland - krig og kulturmøde

Grænseland – krig og kulturmøde

Bogen Grænseland - krig og kulturmøde giver eleverne en række redskaber til at forstå det, som er anderledes.
Dermed kan den bidrage til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer.

For gennem beskæftigelsen med det danske og det tyske mindretal - med mennesker der i geografisk og identitetsmæssig forstand lever i et grænseland - får eleverne en mulighed for at udvide deres synsfelt og forståelse af, hvad det vil sige ikke at have et entydigt nationalt tilhørsforhold.

1864 - 2014

2014 byder på et utal af aktiviteter og markeringer knyttet til 150-året for krigen. Derfor har vi skrevet et nyt kapitel til Grænseland – krig og kulturmøde, ligesom vi giver nogle bud på, hvordan det kan inddrages i forskellige fag. Kapitlet er gratis og kan frit hentes som pdf.
Læs mere her

Om Grænseforeningen

Grænseforeningen har været igennem en omstillingsproces, hvor man er gået fra at have været pengeindsamlende at lægge vægten på det folkeoplysende. Kendskabet til mindretallene i det dansk-tyske grænseland har i mange år været vigene og dette vil Grænseforeningen gerne være med til at rette op på. Først og fremmest fordi mindretallene og grænselandet også i en nutidig kontekst er værd at beskæftige sig med.

Et af fokusområderne er undervisningssektoren. Foreningen arrangerer hvert år kurser for undervisere. Grænseforeningen vil desuden gerne tilbyde brugbart undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. I 2009 lykkes det at få udgivet bogen og hjemmesiden ”Grænseland – krig og kulturmøde”. Det skete i samarbejde med Forlaget Columbus og med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tipsmiddelpulje. Bogen er nu kommet i 2. udgave som e-bog, suppleret med et nyt kapitel om 1864.

Grænseforeningen har desuden sammen med de tre mindretalsgymnasier, Duborg-Skolen, A P Møllerskolen og Deutsches Gymnasium fûr Nordschleswig et ambassadørkorps, der tager rundt på danske gymnasier og fortæller om det at være ung i et mindretal. De er et levende supplement til lærebogen.

  Hurtige facts om Grænseforeningen

  • Grænseforeningen er grundlagt i 1920
  • Grænseforeningen har cirka 13.000 medlemmer i hele Danmark fordelt på ca. 70 lokalforeninger- Grænseforeningen er det folkelige bagland bag støtten til det danske mindretals kulturelle arbejde i Sydslesvig
  • Grænseforeningen har kontor på Peder Skrams Gade 5 midt i København
  • Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i Grænselandet (særligt syd for grænsen), at udbrede kendskabet til Grænselandets forhold samt bevare og styrke dansk sprog og kultur
  • Grænseforeningen mener, at danskheden trives og udvikles i mødet med andre kulturer frem for i afgrænsningen til andre kulturer
  • Grænseforeningen mener at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.

  Grænseland - krig og kulturmøde
  Redaktion Mette Hermann et al.
  176 sider

  Bestil bogen

  Rollespil
  Rollespillet er knyttet til afsnittet Skal tyskerne nu bestemme igen? s. 96 i bogen Grænseland krig og kulturmøde. På hjemmesiden findes desuden en række relevante tekster.