Grænseland - krig og kulturmøde

Åbn undermenuer...

Anvendelsesområder

Materialets relevans for dansk

AT
Materialet er som skabt til AT-forløb. Det kan dreje sig om emneområder som: nationalitet, mindretal, identitet og eksistens, krig og konflikt, generationskonflikter, globalisering m.m.

Periodelæsning
Materialet er velegnet som fokusområde for et forløb omkring nationalromantikken og det moderne gennembrud.

Det dansk-faglige materiale belyser en række problemstillinger, ligesom det omfatter  en bred vifte af genrer lige fra højstemt national og religiøs lyrik, over personlige biografiske beretninger og kritisk realistisk fiktion til moderne personlig lyrik og essays.

Først og fremmest belyses den dramatiske ideologiske udvikling fra nationalromantiske konfrontationer til et moderne globalt udsyn, og det sker gennem en række eksistentielle udsagn, som belyser de identitetsmæssige overvejelser der er på spil her. Man kan populært sige, at de dansk-faglige tekster belyser den lille historie i den store.

Derfor kan teksterne indgå i en række vidt forskellige forløb: tematiske, historiske, eksistentielle og genrehistoriske, og i denne sammenhæng kan de på spændende vis samlæses med analyser af både billeddækning og mediedækningen af de forskellige konflikter og perioder.

Nedenfor er skitseret de mest oplagte sammenhænge, materialet umiddelbart kan indgå i.

- Sprog, sproghistorie, dialekter, sproglige minoriteter
- Emne i dansk-historie forløbet i 1g samt dansk-historie opgaven i 2g
- Baggrundsmateriale ved ekskursioner og studierejser