Grænseland - krig og kulturmøde

Åbn undermenuer...

Anvendelsesområder

Materialets relevans for historie

Ifølge læreplanerne i historie og kultur- og samfundsfag skal man i historie bl.a. arbejde med følgende pinde:

  • se på hvordan tolkningen af historien bliver brugt i en eftertid
  • arbejde med centrale begivenheder og udviklingslinjer i både dansk og europæisk historie
  • opøve elevernes kritisk-analytiske og kreative evner
  • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i rum og tid
  • kunne forklare samfundsmæssige forandringer
  • kunne forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår 

Desuden skal man arbejde med

  • national identitet og dansk demokrati i perioden 1776-1914
  • menneskerettigheder, Danmarks internationale placering, europæisk integration efter 1945
  • brug og misbrug af historien, med den lille og den store historie og med myte og realitet i historien
  • og i undervisningen skal der indgå eksempler på de forskellige udtryksformer, i hvilke eleverne møder historien uden for skolen

Grænseland - krig og kulturmøde kan bruges til at behandle de ovennævnte pinde og give eleverne kendskab til forhold, som læreplanerne ønsker, de skal møde i historieundervisningen.

I bogen er der både afsnit, der giver en beskrivelse af de historiske forløb i grænselandet fra 1700-årene og frem til tiden efter 2. verdenskrig, der er et udvalg af tekster, der belyser de problematikker, der var kendetegnende for grænselandet i perioden samt et stort illustrationsmateriale, der også vil være givtigt at anvende i undervisningen.

Alt i alt vil man med brugen af bogen i undervisningen kunne fokusere på et særligt geografisk område enkeltfagligt eller tværfagligt og samtidig opfylde en lang række af kravene til historieundervisningen på STX og HF.

Kort fra Grænseland