Grænseland - krig og kulturmøde

Åbn undermenuer...

Anvendelsesområder

Materialets relevans for samfundsfag

I forhold til læreplanen kan følgende punkter fremhæves 

  1. Kombinere viden fra fagets discipliner med henblik på at forklare aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på disse
  2. Overføre viden fra et problemfelt til andre problemfelter
  3. Give forståelse for de flerfaglige muligheder
  4. Undersøge samspillet mellem nationale og globale forhold og opnå viden om nationale, europæiske og globale udviklingstendenser
  5. Af kernestoffet behandles primært områderne identitetsdannelse og kulturelle mønstre, men det vil også kunne bruges i sammenhæng med demokrati og magt og i forhold til konflikter og integration i Europa.

I  samfundsfagsundervisningen vil materialet kunne give nogle nye vinkler og ideer til emner som integration og kulturmøde, unge og identitet, mindretal og mindretalsrettigheder.

I forhold til AT-projekter vil samfundsfag kunne bidrage både med relevant baggrundsviden og med konkret viden til selve temaet (temaerne).