Grænseland - krig og kulturmøde

Åbn undermenuer...

Anvendelsesmuligheder

Forslag til anvendelsesmuligheder

Det tyskfaglige materiale kan både anvendes flerfagligt og enkeltfagligt. Alle teksterne omhandler unge i grænselandet i dag. Det tematiske fokus i teksterne er identitet, dobbelt kultur, kulturmøde, sprog og hjemstavn. 

Det er naturligvis oplagt at arbejde med materialet i almen studieforberedelse i forbindelse med emner med fokus på eksempelvis identitet og kulturmøde. Materialet kan dog også anvendes enkeltfagligt og for eksempel perspektiveres til aktuelle forhold og problemstillinger i Tyskland. Emneforslag i denne sammenhæng kunne være: 

- Multikulturalisme 
- Kulturmøde
- Dobbelthed (Identitet, kultur og sprog)
- Heimat
- Historiens betydning den kollektive og den individuelle

Didaktiseringer 

Alle tekster i bogen er didaktiseret med forståelsesorienterede og tematisk fokuserede øvelser. Didaktiseringerne er lavet ud fra et tredelt princip: 

- Einstiegsøvelser, der laves inden tekstlæsningen. Formål med disse øvelser er at spore eleverne ind på tekstens emne og dermed lette læsningen af teksten. 

- Forståelsesorienterede øvelser, der tager udgangspunkt i selve teksten og hjælper eleverne til at forstå dens hovedindhold.

- Endeligt afsluttes der med kreative skriveøvelser, der samler op på tekstarbejdet og de indledende tematiske øvelser i einstiegsøvelserne. 

Alle opgaver er placeret på hjemmesiden, så de kan printes og anvendes i undervisningen. 

Links og tekster

På hjemmesiden findes desuden også en linkliste samt en række supplerende tekster.