KS-bogen

Åbn undermenuer...

Globalisering og kulturmøder

Globalisering – når verden kommer tættere på (s. 80-83) 
Spørgsmål til bogen:

 • Hvad forstås ved begrebet ”globalisering”?
 • Hvad har den teknologiske udvikling betydet for globaliseringen?
 • Hvad viser figur 2.2? Lav en præsentation af figuren ud fra:
  a. Hvad er figurens overskrift?
  b. Hvad betyder det, at den måler i indeks 1920 = 100?
  c. Hvordan har udviklingen været inden for de fire områder?
  d. Kan du forklare det?
 • På hvilke områder kommer den politiske globalisering til udtryk?
 • Hvad betyder økonomisk globalisering?
 • Hvad fortæller figur 2.3 om økonomisk globalisering?
 • Hvad er outsourcing? Hvilke jobs outsources typisk?
 • Er outsourcing et problem for Danmark?
 • Forklar, hvad kulturel globalisering er – hvor møder du den kulturelle globalisering?

Forslag til øvelser: 

 • Vælg en af de ovenfor omtalte organisationer (fx FN, Greenpeace, G20 eller Røde Kors). Undersøg hvem der er med i organisationen, hvad de arbejder for og hvor meget magt, de har.
 • På baggrund af det økonomiske kredsløb skal du undersøge følgende:
  a. Forklar ud fra figuren af det økonomiske kredsløb, hvilken rolle henholdsvis husholdninger, virksomheder, den offentlige sektor og den finansielle sektor spiller i den danske økonomi. Brug pilene til at forklare pengenes bevægelser.
  b. Hvordan påvirker en økonomisk krise i udlandet den danske økonomi? Brug figuren til at forklare det.
  c. Hvad betyder outsourcing for den danske økonomi? Kom både ind på fordele og ulemper. Brug figuren til at forklare det.