KS-bogen

Åbn undermenuer...

Introduktion

I. Globalisering (61-62)

Spørgsmål til bogen

 • a) Lav en definition af begrebet globalisering
 • b) Hvad betyder henholdsvis politisk, kulturel og økonomisk globalisering?
 • c) Hvilke to kulturmøder har præget Danmark siden 2. Verdenskrig?
 • d) Hvilke konflikter har kulturmødet med den muslimske verden medført? Og hvorfor?
 • e) Diskuter hvilke positive og negative konsekvenser globalisering har

Forslag til øvelser:

 • a) Lav et mindmap over, hvad globalisering er
 • b) Gå ind på en af avisernes hjemmesider (Politiken, Information, Berlingske, Ekstrabladet osv.) og find en artikel, der omhandler et fænomen, der hænger sammen med globaliseringen:
 • 1) Overvej hvilken dimension (økonomisk, kulturelt, religiøs eller politisk), man kan placere artiklen indenfor.
 • 2) Vurder om artiklen har en positiv eller negativ forståelse af globalisering.

II. Huntington (62-64)   

Spørgsmål til bogen

 • a) Hvad kommer i følge Huntington til at kendetegne konflikterne i det 21. århundrede?
 • b) Hvad er en civilisation egentlig? Hvilke fællestræk har man i en civilisation?
 • c) Hvad kendetegner den "vestlige" civilisation mht. religion, styreform, værdier, sprog, historie?
 • d) Hvor har man set sammenstød mellem civilisationer?
 • e) Hvilken rolle kommer religion til at spille i fremtidens konflikter?

Forslag til øvelser: Muhammedtegningerne

 • a) Søg på ”Muhammed-tegningerne” på nettet og redegør for, hvad konflikten gik ud på.
 • b) Undersøg hvilke civilisationer, der var i konflikt, samt hvad der kendetegner civilisationerne. 
 • c) Diskuter, om Muhammed-krisen er et udtryk for Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød. (se også fællesfaglig introduktion til kapitel 3 om tegningerne)