KS-bogen

Åbn undermenuer...

Islam

Lektion 1: Islam og trosartiklerne (s. 98-101)
Spørgsmål til bogen:

 • Hvad betyder islam?
 • Hvordan lyder den muslimske trosbekendelse?
 • Hvad kendetegner den muslimske Gudsopfattelse? Hvordan adskiller den sig fra den kristne?
 • Hvad fortæller koranstykket side 98 i bogen om islams syn på kristendommen?
 • Hvilke profeter findes i islam? Og hvordan adskiller opfattelsen af Jesus sig fra islam til kristendom?
 • Hvilken status har koranen for muslimer? Hvorfor? Og hvordan ser man det?
 • Hvilke opgaver varetager engle i islam?
 • Hvad sker der i islam på dommedag?
 • Hvad betyder forudbestemmelse? Og kan mennesket godt have en fri vilje samtidig?
 • Lav en ordliste, hvor du forklarer de ”seje religions-ord” i teksten: polyteisme, monoteisme, eskatologi, kaos, forudbestemmelse med flere.

Forslag til øvelser:

 • Sammenlign den muslimske trosbekendelse med den kristne apostolske trosbekendelse. Hvilke forskelle og ligheder er der ud fra de to bekendelser mellem islam og kristendom?
 • I skal I grupper ud fra koranen (kræver et klassesæt) undersøge et emne, der fylder i den danske debat om muslimer, fx tørklæde, spiseregler, ægteskab, bøn, forhold til kristne og jøder, moské, død, håndtryk, alkohol (vin), sharia.
  - Hvad siger Koranen om emnet? Angiv sura og et kort resume.
  - Find eksempler fra den danske debat (indefra og udefra) om emnet.
  - Overvej hvorfor emnet fylder noget i den danske debat.
 • Læs teksten s. 100 i bogen og vurder, hvorvidt forskellen mellem kristendom og islam kan forklare, at der til tider opstår et kultursammenstød mellem muslimer og ikke muslimer i Danmark.
 • Undersøg hvordan kristendommen adskiller sig fra islam i forhold til de seks trosartikler (Gud, profeter, bøger, engle, dommedag og forudbestemmelse).
 • Undersøg på nettet, hvad ”frikadelle-krigen” er, og overvej, om der er tale om en konflikt mellem islam og kristendom eller mellem religiøse værdier og sekulære værdier.

Supplerende materiale:

Korantekster om trosartiklerne – se forslag i kapitlet.
”Islam i Danmark”, Ophelia Lind på www.religion.dk, 25/05 2005
”Jøder, kristne og muslimer deler samme bibelske fortællinger”, Nana Hauge, 25/11 2005