KS-bogen

Åbn undermenuer...

Introduktion

Forslag til øvelser:

Øvelse 1: Politisk deltagelse – før og nu

  • Undersøg vælgernes tillid til politikerne på grundlag af figur 10.8 i Samfundsstatistik.
  • Undersøg, hvordan valgdeltagelsen (stemmeprocenten) ved parlamentsvalg har udviklet sig i udvalgte vestlige lande i de sidste ca. 50 år.
  • Forklar resultaterne ved hjælp af van Kersbergens teori.

Øvelse 2: Er drømmen om velfærdsstaten gået i opfyldelse?

  • Hvordan bekræfter de to tekster i boksen nedenfor van Kersbergens tese om, at drømmen om en velfærdsstat er gået i opfyldelse?

Er drømmen om velfærdsstaten gået i opfyldelse?

”Det socialdemokratiske projekt er tidløst, men skal altid formes i sin tid. (…)
I 2012 er vores historiske hovedforpligtelse ikke at omfordele økonomisk fra rig til fattig”. (…)
Uddrag af kronik af Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) m.fl.. Politiken, august 2012

Velfærdsstaten defineret forfra

”Kampen for økonomisk lighed regner de ikke for afgørende. (…) De kæmper ikke for omfordeling af økonomiske ressourcer, men for udbredelse af kulturelle ressourcer. (…) Det sociale problem for dem er ikke, at folk er for fattige, men at folk ved for lidt og kan for lidt. Folk skal ikke have flere penge, men mere viden og flere færdigheder. Vi går i kronikken fra velfærdsstatens undergang til en ny utopi: ”Vores projekt er at skabe den dygtigste generation nogensinde.” Solidaritet er i kronikken ikke et spørgsmål om omfordeling. Den handler for de fire socialdemokrater om at bekæmpe kulturel ulighed. Derfor definerer de velfærdsstaten forfra: Det vigtige er ikke overførselsindkomsterne, men institutionerne." 
Uddrag af kommentar til kronikken ovenfor af Rune Lykkeberg. Information, 25.08.2012