Kultur- og samfundsfagsbogen

Åbn undermenuer...

At læse en tekst

Når man skal arbejde med tekster og senere udarbejde opgaver og synopser af forskellige karakter, kan man åbne en tekst med forskellige spørgeord på forskellige niveauer:

Beskrivelse og redegørelse: Hvem, hvad, hvor, hvornår?
Hvem/hvad omtaler teksten, hvilke begreber er centrale og vigtige at kende, hvad er tekstens vigtigste pointer? Hvor og hvornår foregår teksten/hvor er teksten fra, hvem har skrevet teksten? Redegørelsen vil ofte være fokuseret til en bestemt vinkel, eks.: Redegør for teksten syn på religion. Eller: Beskriv de forskellige grupper, som xx indgår i.

Undersøgelse og sammenligning: Hvordan? Hvorfor? Hvordan hænger forskellige faktorer sammen, hvordan forholder de sig til hinanden, hvordan er de forskellige, hvordan forklarer man sammenhænge m.v. Hvorfor sker det, hvorfor netop nu, hvorfor er netop bestemte personer involveret m.v.

Diskussion og vurdering: Hvad, hvordan, hvorfor?
Hvad er konsekvenserne, hvad er fordele hvad er ulemper m.v., hvad vil der ske hvis…? Hvorfor er den ene løsning at foretrække frem for den anden?

Eks: En diskussion og vurdering af forskellige løsningsmuligheder på velfærdsproblemerne.

Når I skal arbejde med tekster og udarbejde opgaver af forskellig slags, kan skemaet nedenfor være med til at åbne en tekst, så det bliver lettere at formulere problemstillinger og arbejdsspørgsmål, og man sikrer, at man får gjort sig overvejelser på alle 3 taksonomiske niveauer.

Kategori/SpørgeordBeskrive/RedegøreUndersøge/Sammenligne/PåviseDiskutere/Vurdere/Perspektivere
Hvad?
Hvem?
Hvor?
Hvornår?
Hvordan?
Hvorfor?