Kultur- og samfundsfagsbogen

Åbn undermenuer...

De taksonomiske niveauer

I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver, mundtlige opgaver og synopsis arbejder man med forskellige niveauer/sværhedsgrader fra det simple og lette til det sværere og mere komplekse og fra det kendte til det ukendte.

I opgaven arbejder man med de tre trin: beskrivelse/redegørelse, undersøgelse/sammenligning og diskussion/vurdering. Da ethvert trin i taksonomien indeholder det underliggende trin, er det naturligt at starte med redegørelsen.

Alle 3 niveauer er repræsenteret i den gode opgave/synopsis

Beskrivelse/ redegørelse:

 • er genfortælling
 • er reproducerende, men
 • har et fokus, der er udvalgt af dig
 • skelner mellem væsentligt og uvæsentligt
 • stiller hvad, hvem, hvor, hvornår spørgsmål

Undersøgelse/ sammenligning - analyseniveauet:

 • er opsplitning i bestanddele, f.eks. en tekst
 • er gruppering af bestanddelene
 • er påvisning af sammenhænge
 • er påvisning af ligheder og forskelle
 • er afdækning af strukturer og/eller årsagssammenhænge
 • er bearbejdning af viden
 • stiller hvordan og hvorfor spørgsmål

Diskussion / vurdering/ perspektivering:

 • er at stille synspunkter op overfor hinanden
 • er at overveje for og imod
 • er at sætte et emne i relation til andre synsvinkler og sammenhænge
 • er en selvstændig stillingtagen
 • er at reflektere over konsekvenser og muligheder
 • stiller hvad, hvordan, hvorfor - spørgsmål