Kultur- og samfundsfagsbogen

Åbn undermenuer...

Synopsis

En synopsis(eksamen) består af 3 forskellige dele:

 1. En skriftlig del
 2. En mundtlig del
 3. En diskussion

1. Den skriftlige del:

 • Problemformulering (Baggrund, problemfelter, det/de overordnede spørgsmål, du vil besvare; one-liner)
 • Opstille problemstillinger/de spørgsmål, der skal stilles for at kunne svare på det overordnede spørgsmål (f.eks. 3 spørgsmål på de 3 taksonomiske niveauer)
 • En undersøgelse på kortform der viser, hvordan det udleverede materiale og dit pensum + dine tidligere opgaver + det materiale, du har fundet i forberedelsestiden, kan bidrage til at besvare dine spørgsmål:

  • Det faglige indhold
  • Empiri (de udleverede tekster, jeres tidligere opgaver, kilder, tekster, tabeller m.v. – hvad kan de bidrage med af svar på de stillede spørgsmål)
  • Metode (fremgangsmåde)
  • Teorier (forklaringsmodeller)
  • Analyser (sammenligne, sammenholde, udvælge, udlede, opdage)
  • Resultater
  • Konklusion/svar på dit overordnede spørgsmål i sin helhed ud fra din analyse
  • Læg op til hvad der kan være punkter til videre diskussion.
  • Den skriftlige del skal indeholde litteraturliste/kildehenvisninger.

Gode råd til den skriftlige del:
Opgaven skal være meget struktureret og kort (ikke en almindelig opgave i langtekst). Den må ikke være lukket af, men skal lægge op til og kunne fortsætte i den mundtlige del. Den skal være metakognitiv, dvs., man skal styre læseren af opgaven i den rigtige retning ved at forklare, definere, præcisere begreber og tankegange og vise sammenhænge.

2. Den mundtlige del:
Den mundtlige del foregår som en dialog mellem dig og din lærer, og det er især her, analysen skal frem. Også censor kan stille spørgsmål.

 • Kort indledning – lav en kobling til den skriftlige synopsis.
 • Analyse: Forklar, hvordan du har fundet frem til dine svar (dokumentation, begreber, teorier fra kilder, både tidligere brugte og nye kilder, teori, metode)
 • Fortæl om det nye, du har fundet ud af; resultaterne/svarene på dine spørgsmål fra din problemformulering; relater til tidligere opgaver/projekter og det materiale, du har fundet i forberedelsesperioden
 • Forklar begrænsninger/variation og perspektiver ved din undersøgelse
 • Afslutning, konklusion, svaret på din one-liner og oplæg til diskussion
 • Gode råd til den mundtlige del:
 • Forbered selv rækkefølgen i det, du vil sige i den mundtlige eksamination, så du kommer til at styre eksaminationen.
 • Relater til synopsis.
 • Lav selv et talepapir over det, du vil sige, og rækkefølgen i det.
 • Inddrag og relater til jeres tidligere projekter, hvor det er relevant.

3. En diskussion

 • Diskussionen foregår mellem dig og eksaminator. Også censor kan stille spørgsmål.
 • En ordnet faglig funderet gennemgang af argumenter og synspunkters holdbarhed og relevans. Det vil f.eks. sige, at man fagligt diskuterer fordele/ulemper, betydning for xx, hvilke forbehold må man tage for xx, hvilke indvendinger vil man kunne komme med xx, hvordan vil den ene side argumentere/hvordan vil den anden?