Når Gud bliver nationalist

Når Gud bliver nationalist giver en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion, som er yderst relevant i forbindelse med studiet af national identitet og fællesskabsfølelse i det senmoderne samfund. Det belyses først i en amerikansk historisk kontekst og efterfølgende lægges op til en perspektivering og diskussion om dansk civilreligion.

Til hvert kapitel i bogen er der spørgsmål, elevopgaver og oplæg til debat samt forslag til tekstlæsning og filmklip, som kan inddrages. Der er en værktøjskasse med analyseskemaer og redskaber til løsning af opgaverne.

Emnet civilreligion er velegnet som supplerende stof i religion c og b, og kan nemt kombineres med andre fag, såsom historie og samfundsfag. Således kan civilreligion også anvendes til forløb i kultur og samfundsfaggruppen (KS). Det faglige samspil med andre fag gør endvidere civilreligion oplagt som tema i almen studieforberedelse (AT), hvor der kan arbejdes med både samfundsvidenskabelig og humanistisk metode.

Lotte Møller Bøtcher er cand. mag i historie og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet og har studeret amerikansk historie og kultur på University of Washington i Seattle, USA. Bogen er en videreudvikling af et historisk speciale med titlen Kampen mellem det gode og det onde. Den civilreligiøse diskurs i amerikansk inden- og udenrigspolitik efter 1945. Siden 2007 har hun arbejdet som gymnasielærer på henholdsvis Ordrup Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF.      

Spørgsmål, kommentarer, ris og ros kan sendes til lm@eg-gym.dk