Religion - kort og godt

Åbn undermenuer...

Analysemodel – myter

1. Det redegørende niveau

 • Cirka hvornår stammer teksten fra (Ofte usikkert når det gælder myter)?
 • Hvad kan man sige om den sammenhæng den kommer fra (fx hvilken skriftsamling eller hvilket miljø)?
 • Hvilken status har den i den religion den hører til i?
 • Tekstens opbygning og indhold (inddeling i afsnit og/eller kort referat)?

2. Det undersøgende niveau: analyse og fortolkning

 • Hvilke tidsangivelser er der – om nogen?
 • Hvilke ”personer” indgår i teksten, fx mennesker, dyr, ånder, guder?
 • Hvad er de afgørende elementer i tekstens handling (fx konflikter eller problemer/løsninger)?
 • Forekommer der velkendte religiøse fænomener i teksten (fx skabelse, åbenbaring, kosmos/kaos)?
 • Hvad er tekstens indre logik?
 • Hvilke grundlæggende forhold i tilværelsen forklarer og legitimerer myten?

3. Det diskuterende og perspektiverende niveau

 • Findes der andre myter som den ligner – i samme religion eller i andre religioner?
 • Findes der andre myter som det er interessant at se som modsætninger?
 • Hvordan er myten blevet forstået gennem tiden – af religionens tilhængere og kritikere?
 • Hvordan vil du vurdere mytens relevans i dag?