Religion - kort og godt

Kapitel 2

Kristendommen – de vigtigste facts. Tjekspørgsmål.

Du finder svar på spørgsmålene på kapitlets faktasider, dvs. side 118-119 i bogen.

 • 1. Hvor og hvornår opstod kristendommen?
 • 2. Hvornår levede Jesus af Nazaret?
 • 3. Hvad anså de kristne Jesus for at være, og hvilke betegnelser brugte de om ham?
 • 4. Hvad kaldes kristendommens kanon, og hvilke to dele består den af?
 • 5. Hvad er hovedpointen i hver af disse vigtige kristne myter:

  • skabelsesmyten?
  • syndefaldsmyten?
  • frelsesmyten?
  • pinsemyten?

 • 6. Det kristne gudsbegreb er treenigt. Hvilken ”funktion” har hver af de tre ”personer” i treenigheden ifølge den kristne tro:

  • Gud Fader?
  • Guds søn, Jesus Kristus?
  • Helligånden?

 • 7. Betragter de kristne deres religion som monoteistisk eller polyteistisk?
 • 8. Anser de kristne Jesus for at være menneske eller gud eller begge dele?
 • 9. Hvilke tre kristne hovedretninger er der?
 • 10. Hvad er de to vigtigste kristne ritualer?
 • 11. Hvad kaldes de kristne bygninger hvor man holder gudstjeneste?
 • 12. Hvad er det centrale etiske princip?
 • 13. Hvilken status har de religiøse specialister (præsterne):

  • i katolsk og ortodoks kristendom?
  • i protestantisk kristendom?

 • 14. Hvor stor en del af verdens befolkning er kristne?