Religion - kort og godt

Kapitel 4

Islam – de vigtigste facts. Tjekspørgsmål.

Du finder svar på spørgsmålene på kapitlets faktasider, dvs. side 144-145 i bogen.

 • 1. Hvor og hvornår opstod islam?
 • 2. Hvornår levede Muhammed?
 • 3. Hvad kaldes islams kanon, og hvad mener muslimerne den består af?
 • 4. Hvordan er islams gudsbegreb, monoteistisk eller polyteistisk?
 • 5. Hvordan lyder islams trosbekendelse?
 • 6. Anser muslimerne Muhammed for at være menneske eller gud eller begge dele?
 • 7. Hvad er ”de fem søjler” en metafor for?
 • 8. Nævn hver af de fem søjler og hvilke krav der stilles til en muslim i forhold til dem.
 • 9. Hvad skal man gøre hvis man ikke kan leve op til kravene, for eksempel fordi man er syg eller fattig?
 • 10. Hvad kaldes de bygninger hvor muslimerne holder deres fælles bøn?
 • 11. Hvilken dag i ugen er helligdagen, hvor den vigtigste bøn finder sted?
 • 12. Nævn to vigtige etiske principper:

  • hvad er menneskets rolle i forhold til Gud og verden?
  • hvilket eksempel skal man følge?

 • 13. Hvad betyder begreberne halal og haram?
 • 14. Hvilke to muslimske hovedretninger er der?
 • 15. Hvad er en imam i den vigtigste islamiske hovedretning, og hvilken status har han i forholdet Gud/mennesker?
 • 16. Hvor stor en del af verdens befolkning er muslimer?