Religion - kort og godt

Litteraturliste

Det kan først og fremmest anbefales at supplere Religion – kort og godt med andre grundbøger og emnebøger som er beregnet til gymnasiet. De er ikke taget med her – med få undtagelser. Der er heller ikke medtaget henvisninger til kanoniske tekster eller tekstsamlinger.
Litteraturlisten har det formål at anbefale supplerende litteratur, men den er også min kvittering over for de faglige forfattere jeg især har hentet viden og ideer hos. Den rummer dog kun et lille udvalg af den relevante litteratur. Listen er ordnet efter kapitler. Bøger og artikler som efter mit skøn er egnede for (dygtige) elever, er mærket med asterisk.

Kapitel 1: Verdensreligionerne og hvordan man studerer dem (Generel religionsfaglig metode og overblik)

Religionsvidenskab set i lyset af kognition og evolution

 • Boyer, Pascal, Religion Explained. The Human Instincts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors. 2001.
 • *Hammer, Olav og Jesper Sørensen, Religion. I psyke og samfund. Aarhus Universitetsforlag 2010.
 • Turner, Jonathan H, Alexandra Maryanski, Anders Klostergaard Petersen, Armin W. Geertz, The Emergence and Evolution of Religion. By Means of Natural Selection. Routledge, New York &London 2018.

Religionshistorien set i aksetidsperspektiv

 • Bellah, Robert N., Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age. Belknap 2011.
 • Bellah, Robert N. & Hans Joas (eds.), The Axial Age and its Consequences. Belknap 2012.
 • *Bibliana, nr. 2, 2014. Udgivet af Bibelselskabets Forlag. Tema: ”Guder og mennesker i aksetiden”.
 • Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, numrene 56, 57 og 60. Aarhus Universitetsforlag. Tidsskriftet er frit tilgængeligt på internettet.

Andre aspekter

 • Geertz, Armin W. og Tim Jensen (red.), Religionsforskningen før og nu II. Nyere tid. Gyldendal 2015.
 • Jensen, Tim, Mikael Rothstein, Jørgen Podemann Sørensen, Gyldendals religionshistorie. Ritualer, mytologi, ikonografi. 2. udg., Gyldendal 2011.
 • Rian, Dagfinn, Verdensreligioner i undervisningen. Universitetsforlaget, Oslo, 1999.
 • Rothstein, Mikael, Politikens håndbog i Verdens religioner. Politikens Forlag 2000.
 • Tybjerg, Tove (Armin W. Geertz og Tim Jensen, red.), Religionsforskningen før og nu I. Historiske rødder. Gyldendal 2010/2014.

Kapitel 2: Jødedommen

 • *Jensen, Hans J. Lundager, Gammeltestamentlig religion. En indføring. Forlaget Anis 1998.
 • *Weinholt, Karin, Jødedommen – en udfordring. Gyldendal Undervisning. 1997.

Kapitel 3: Kristendommen

 • Bach-Nielsen, Carsten og Per Ingesmann, Kirkens historie I-II, Hans Reitzels Forlag 2012.
 • Bilde, Per, Den historiske Jesus, Anis 2008.
 • Hallbäck, Gert og Hans Jørgen Lundager Jensen (red.), Gads Bibelleksikon I-II, Gads Forlag 1998.
 • *Hallbäck, Gert, Det Nye Testamente – en lærebog. Forlaget Anis 2010.
 • *Jensen, Hans J. Lundager, Gammeltestamentlig religion. En indføring. Forlaget Anis 1998.
 • *Lausten, Martin Schwarz, Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 1987.
 • *Lausten, Martin Schwarz, Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Anis 1997.
 • *Petersen, Ole Bjørn, Jesus – profet, frelser eller rebel? Religionspædagogisk Forlag 2011.
 • Rasmussen, Tarald og Einar Thomassen, Kristendommen. En historisk innføring. Universitetsforlaget, Oslo 2000.
 • Strange, John, Bibelatlas. Det Danske Bibelselskab 1998.
 • Theissen, Gerd, De første kristnes religion. En teori om urkristendommen. Syddansk Universitetsforlag 2004.

Kapitel 4: Islam

 • Butler, Jean & Thomas Hoffmann, Gads leksikon om islam. Gad 2008.
 • *Cook, Michael, Koranen. En meget kort introduktion. Forlaget Vandkunsten 2000.
 • *Kühle, Lene og Malik Larsen, Moskeér i Danmark II: En ny kortlægning af danske moskeér og muslimske bedesteder. 2017: samtidsreligion.au.dk/moskeer-i-danmark-ii/
 • *Kühle, Lene, Moskeer I Danmark – islam og muslimske bedesteder. Forlaget Univers, 1. udg. 2006
 • Mourad, Suleiman, The Mosaic of Islam. A Conversation with Perry Anderson. Verso, London & New York 2016.
 • *Ramadan, Tariq, Budbringeren. I profetens fodspor. Jyllands-Postens Forlag 2008.

Kapitel 5: Hinduismen

 • Eck, Diana L., Darsan. Seeing the Divine Image in India. Anima Books 1985.
 • Flood, Gavin, An Introduction to Hinduism. Cambridge University Press 1996.
 • Johnson, W. J., A Dictionary of Hinduism, Oxford University Press 2009.
 • Michaels, Axel, Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart. Verlag C.H. Beck 1998/2006.
 • *Poulsen, Allan, Hinduismen: Systime 2012.
 • *Sand, Erik Reenberg, Hinduisme, i: Rothstein, Mikael, Politikens håndbog i Verdens religioner. Politikens Forlag 2000, s. 73-124.

Kapitel 6: Buddhismen

 • *Borup, Jørn, Dansk dharma. Buddhisme og buddhister i Danmark. Forlaget Univers 2005.
 • Conze, Edward, A Short History of Buddhism. Oneworld, Oxford 1993.
 • Gombrich, Richard, Theravada Buddhism. A social history from ancient Benares to modern Colombo. Routledge 1988.
 • Pannapadipo, Phra Peter, Phra Farang. An English Monk in Thailand. Post Books, Bankgkok 1997.
 • Rahula,Walpola Sri, What the Buddha Taught. Revised edition. Bangkok 1995.
 • Tuxen, Poul, Buddha. Hans Lære, dens Overlevering og dens Liv i Nutiden. Gads Forlag 1928.

Leksikon

 • Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford University Press 1997.
 • Fibiger, Marianne Qvortrup og Gina Gertrud Smith (red.), Gads Religionsleksikon, Gads Forlag 1999.
 • Stefánsson, Finn og Asger Sørensen (red.), Gyldendals religionsleksikon. Religion. Livsanskuelse. Gyldendal. 3. udg. 1998.