Storbyen - urbanisering & urbanitet

Kapitel 1

  • Hvorfor er det godt at bo i en by? (hvilke fordele er forbundet ved at bo i en by?)
  • Hvorfor er det dårligt at bo i en by? (hvilke ulemper er forbundet ved at bo i en by?)
  • Hvad forstås ved demografisk urbanisering? Diskuter spørgsmålet med udgangspunkt i artiklen: Hans Skifter Andersen (2013) ’Byggeboom. Går det for stærkt i København’, Politiken fredag den 25. januar.
  • Hvad forstås ved det urbane system?
  • Hvad forstås ved urban transformation?
  • Diskuter de sidste to spørgsmål med udgangspunkt i følgende:

Urbaniseringen beskrives ofte som et fænomen, der prægede det forrige århundrede. Men faktisk har urbaniseringen aldrig raset stærkere, end den gør i dag, hvor visser byer oplever eksplosiv vækst. I Danmark oplever man ligeledes, at byerne tiltrækker flere. Der er en klar østtendens, der peger mod både København og Østjylland, hvor befolkningstilvæksten i 2030 vil være landets største. Til gengæld vil vækstraten i Vestjylland være enten meget lille eller decideret negativ, med den største negative befolkningstilvækst i Ringkøbing, Skjern, Struer, Skive og Lemvig på næsten 15%.

I Danmark er det en særlig udfordring, at  kvinderne oftere forlader landdistrikter  og yderområder end mændene. Dermed skal områderne ikke alene kæmpe med økonomisk ubalance. Det vil også være en udfordring at tiltrække familier.

Konsekvenserne af urbaniseringen er øget fokus på udbygning af infrastruktur og bolig samt vedligeholdelse af sunde levemiljøer. Desuden skaber den et forhøjet pres på de traditionelle levemåder, familiestrukturer og kulturelle værdier.

På den anden side er det i byerne, der er grobund for høj økonomisk vækst. Både gennemsnitsindkomsten og uddannelsesniveauet er højere i byerne end på landet. Med urbaniseringen vil vi se et højere gennemløb af varer, services, kapital, teknologi, idéer og mennesker.

I disse år skrifter befolkningsflertallet fra land til   byområder. Dette vil højest sandsynlig influere på udviklingen af Homo Urbanus, bymennesket. Urbane værdier og kultur, forbrugsmønstre og livsrutiner vil vinde frem i områder, der ellers ikke kan betegnes som urbane.