Storbyen - urbanisering & urbanitet

Kapitel 2

1. Når du bevæger dig rundt i dine omgivelser, bemærker du om disse omgivelser påvirker dig på nogen måde? Hvordan? Er der nogen steder, der stresser dig, uden at du ved hvorfor? Vælger du på din vej fra A til B altid den korteste vej? Eller den smukkeste eller sikreste?

2. Hvad er det særlige ved din nærmeste storby? Hvordan vil du beskrive dens egenart - gerne med hjælp fra byplanlaboratoriets pjece?

http://www.byplanlab.dk/sites/default/files1/Faenomenologsheet281210.pdf

3. Hvad forstås ved urban blaserthed og hvad ved urban selskabelighed?

4. Er din gade en god gade i Jacobs forstand?

5. Hvad forstås ved en lommepark? Skaber lommeparker integration i byrummet?