Blik på byen

Velkommen til bogens hjemmeside

Hvordan studerer man byer – samfundsfagligt set? 

'Blik på byen' introducerer bystudier, så du både får en teoretisk og praktisk guide til at undersøge byen – i nærområdet og på studieturen. Bogens tilbyder kort sagt en række teoretiske "blik på byen", og behandler i tilknytning hertil aktuelle urbane temaer som bæredygtighed, sundhed, social ulighed, stress og street art.

På denne hjemmeside finder du supplerende øvelser, undervisningsforløb og forslag til videre arbejde med at studere byen. 

Kast også et blik på fanebladet studieture/ekskursioner. Her opfordrer vi dig til at bidrage med dine egne oplevelser.