Forlaget Columbus

C-bogen

 • Figur 2.1 Samfundsfags hovedområder
 • Figur 2.2 Overlap mellem hovedområderne
 • Figur 3.1 De taksonomiske niveauer
 • Figur 4.2 Sanktioner - social kontrol
 • Figur 4.4 Forskellige familietyper
 • Figur 4.5 Oversigt over samfundstyper
 • Figur 4.6 Hierarkisk organisationsform
 • Figur 4.8 Kendetegn ved forskellige samfundstyper
 • Figur 4.10 Udlejring af sociale relationer
 • Figur 4.13 Dobbeltsocialisation
 • Figur 4.18 Minervamodellen
 • Figur 4.19 Minervamodellen - udvidet
 • Figur 4.24 Gennemsnitlig disponibel familieindkomst fordelt efter kommune 2010
 • Figur 4.25 Indkomstulighed i Danmark
 • Figur 4.27 Fattigdomsdefinitioner
 • Figur 5.1 Klassisk liberalisme
 • Figur 5.2 Konservatisme
 • Figur 5.3 Socialisme
 • Figur 5.4 Oversigt over de klassiske ideologier
 • Figur 5.5 Socialliberalismens fællestræk med socialismen og liberalismen
 • Figur 5.6 Højre-venstre-skala
 • Figur 5.7 Enhedslisten på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.8 Socialistisk Folkeparti på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.9 Socialdemokratiet på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.10 Radikale Venstre på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.11 Det Konservative Folkeparti på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.12 Venstre på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.13 Liberal Alliance på højre-venstre-
 • Figur 5.14 Dansk Folkeparti på højre-venstre-
 • Figur 5.15 De politiske partier på højre-venstre-skalaen
 • Figur 5.16 De politiske partier på en udvidet højre-venstre-skala
 • Figur 5.17 Medianvælgerne
 • Figur 5.18 Fordelings- og værdipolitik
 • Figur 5.19 Partierne – fordelings- og værdipolitik
 • Figur 5.22 Magtens tredeling
 • Figur 5.26 Beslutningsprocessen
 • Figur 5.27 Eastons model
 • Figur 5.28 Molins model
 • Figur 5.29 Modificeret Molins model
 • Figur 5.30 Opgavefordeling mellem staten, regionen og kommunen
 • Figur 6.2 Velfærdstrekanten
 • Figur 6.3 Den klemte velfærdsstat
 • Figur 6.4 Den universelle velfærdsmodel - velfærdsyder: staten
 • Figur 6.5 Den korporative velfærdsmodel - velfærdsyder: civilsamfundet
 • Figur 6.6 Den residuale velfærdsmodel - velfærdsyder: markedet
 • Figur 6.7 Velfærdstrekant med ideologier og velfærdsmodeller
 • Figur 6.8 Det økonomiske kredsløb
 • Figur 6.9 Udsnit af det økonomiske kredsløb: Den offentlige sektor og husholdningerne
 • Figur 6.10 Skattetrykket ændres
 • Figur 6.11 Forholdet mellem husholdninger og virksomheder
 • Figur 6.12 Det økonomiske kredsløb hvor skatten sættes ned
 • Figur 6.13 Forbrugerne øger deres forbrug
 • Figur 6.14 Virksomhederne ansætter arbejdere
 • Figur 6.15 Husholdningerne betaler skat
 • Figur 6.16 Blandingsøkonomi
 • Figur 6.17 Planøkonomi, markedsøkonomi og blandingsøkonomi
 • Figur 6.18 Det typiske konjunkturforløb
 • Figur 6.19 Konjunkturcykler
 • Figur 6.20 Konjunkturcykler med og uden finanspolitik
 • Figur 6.21 Eksempel på konsekvenserne af en ekspansiv finanspolitik
 • Figur 6.22 Eksempel på konsekvenser af en kontraktiv finanspolitik
 • Figur 6.23 Udsnit af det økonomiske kredsløb
 • Figur 6.24 Danmarks økonomi > < øvrige EU-landes økonomi
 • Figur 6.25 Strukturpolitik
 • Figur 6.26 Oversigt over økonomisk politik
 • Figur 6.28 Udbud/efterspørgsel
 • Figur 7.4 Dagsorden – politikere, medier og vælgere
 • Figur 7.5 Kanyleteorien
 • Figur 7.8 Integration i bredden og i dybden
 • Figur 7.9 EU's integration i bredden og dybden - 1952-2014
 • Figur 7.14 Antallet af nyhedsartikler med fokus på EU i perioden 2003-2010
 • Figur 8.1 Top 20 over CO2-udledere
 • Figur 8.2 Det økonomiske kredsløb
 • Figur 8.3 Minervamodellen
 • Figur 8.4 Det økonomiske kredsløb – klimapolitik
 • Figur 8.5 Danmarks produktion af primær energi- og bruttoenergiforbrug
 • Figur 8.6 Molins model

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)