Fra drengestreger til bandekrig

Kapitel 1: Hvad er kriminalitet?

Åbn undermenuer...

Styr på lektien?

 1. Definer en kriminel handling
 2. Hvilke fire typer af kriminalitet skelner man mellem?
 3. Hvilke nyere former for kriminalitet vinder frem?
 4. Hvordan har den samlede mængde af kriminalitet udviklet sig fra 1960 og frem til i dag?
 5. Hvordan kan man forklare den udvikling?
 6. Hvad viser mørketallet, og hvorfor er det et vigtigt begreb?
 7. Hvordan har ungdomskriminaliteten udviklet sig?
 8. Hvordan kan denne udvikling i ungdomskriminaliteten forklares?
 9. Hvad kendetegner en typisk kriminel når man kigger på dennes køn og sociale baggrund?
 10. Kan der siges at være en sammenhæng mellem kriminalitet og etnisk herkomst?

Lektien i brug

 1. Vurder hvorvidt og hvordan der kan være forskel på, hvad der betegnes som en kriminel handling på tværs af forskellige lande, kulturer og samfund?
 2. Diskuter hvorvidt de nye former for kriminalitet - internetkriminalitet og grænseoverskridende kriminalitet - blot er en forlængelse af de traditionelle former for kriminalitet, eller om der er tale om helt nye typer af kriminalitet
 3. Diskuter, hvorvidt man kan komme kriminalitet helt til livs i det danske samfund i lyset af, at der har været et fald i mængden af kriminalitet i samfundet og finde gerne relevant empiri til at underbygge.
 4. Diskuter, hvad der hhv. taler for og imod, at den samlede mængde af ungdomskriminalitet vil fortsætte med at falde over de kommende år og find relevante artikler til at understøtte argumenterne.
 5. Vurder, gerne ved inddragelse af empiri, hvordan de forskellige opdragelsesformer på s. 24 kan være med til at skabe grobund for kriminel adfærd hos individet
 6. Diskuter hvorfor etnicitet kan være en faktor, når det kommer til om en person bliver kriminel