Fra drengestreger til bandekrig

Kapitel 5: Kriminalitet – en økonomisk byrde for samfundet

Åbn undermenuer...

Styr på lektien?

 1. Hvad repræsenterer Kriminalforsorgen og hvilke udgifter har den danske stat hertil?
 2. Hvilke udgifter har den danske stat til politiet og den lokale anklagemyndighed?
 3. Hvilke udgiftsposter er der i regnskabet for domstolene?
 4. Hvordan bevilliges pengene til de tre ovenstående instanser?
 5. Hvad er Det Kriminalpræventive Råd?
 6. Forklar tabel 5.4.
 7. Hvad er SROI?
 8. Forklar figur 5.1

Lektien i brug

 1. Find artikler, der omhandler forhandlingerne omkring politiets budgetter i forbindelse med den seneste finanslov. Hvilke partier er for at allokere flere økonomiske ressourcer til politiet og hvilke er imod?
 2. Diskutér, hvorvidt staten bruger for mange penge på kriminalforsorgen, politiet og domstolene.
 3. Skriv en tale, hvor du argumentere for, at hash bør legaliseres med henblik på at svække kriminelle banders økonomiske grundlag.
 4. Find selv på et kriminalpræventivt tiltag, der kan bidrage til at reducere samfundets udgifter til kriminalitet. Beskriv tiltaget detaljeret (hvor, hvem, hvad) og kom især ind på tiltagets målgruppe. Forsøg herefter at angive estimater for tiltagets effekt (hvor mange personer stopper med kriminalitet og hvilken slags kriminalitet hindres primært) og forsøg til sidst at kvantificere effekten rent økonomisk med anvendelse af tabel 5.4 på side 73. Husk at modregne omkostningerne til at gennemføre tiltaget inden den potentielle samfundsøkonomiske gevinst kan opgøres. Diskutér afslutningsvist, om I har inkluderet alle effekter i regnestykket eller om der måske er endnu flere potentielle effekter (brug her figur 5.1).