Fra drengestreger til bandekrig

Kapitel 6: Hvordan fungerer retssystemet?

Åbn undermenuer...

Styr på lektien?

 1. Hvornår er Danmarks Riges Grundlov fra?
 2. Redegør for tremagtsdelingen.
 3. Hvad vil det sige, at vi i Danmark har et to-instansprincip?
 4. Hvilken funktion har hhv. byretten, landsretten og Højesteret?
 5. Hvad er forskellen på en domsmandssag og en nævningesag?
 6. Hvad vil det sige, at anklageren er underlagt et objektivitetsprincip?
 7. Hvad menes der med en lægdommer?
 8. Hvad er forskellen på den almindelige del af straffeloven og den særlige del af straffeloven?

Lektien i brug

 1. Lav en oversigt over Grundlovens historie. Kom ind på, hvornår den er blevet revideret, hvilke ændringer det har medført og hvad der skal til for at revidere Grundloven i dag.
 2. Find selv frem til en sag af principiel karakter, der har fået tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at blive behandlet i Højesteret. Redegør for sagens omstændigheder og forbered at præsentere sagen for klassen.
 3. Undersøg, hvornår en retssag kan blive begæret lukket for offentligheden og hvilke omstændighederne, der i så fald skal gøre sig gældende.
 4. Læs den fiktive historie om overfaldet på Diskotek Central. Lav nu selv et lignende eksempel, hvor du inddrager 6-8 gule ord for det forgangne kapitel.