Hooligan

Hooligan - I'm fuckin' lovin' it! er en tematisk tværfaglig bog, i samfundsfag og engelsk, der med sociologisk optik studerer det højaktuelle samfundsfænomen hooliganisme. Foruden en grundbogslignende gennemgang af kendte sociologiske teorier som Giddens, Beck og Ziehe bidrager bogen med en introduktion til andre teoretikere i et forsøg på mere præcist at finde årsagsforklaringer på hooliganismen. Derudover inviterer bogen til en nærmere diskussion af, hvad der skal, bør og kan gøres ved hooliganismeproblematikken. I den kontekst anvendes en komparativ analyse i forhold til, hvordan man har søgt at dæmme op for fænomenet i hooliganismens hjemland England. Denne del er skrevet på engelsk.

Bogen sigter mod såvel A som B-niveau i begge fag. Intentionen er, at der skal arbejdes med temaet i en periode i begge fag, men bogen kan også sagtens anvendes som et kortere tema i enten samfundsfag eller engelsk uafhængigt af det andet fags deltagelse.

Temaet kan anvendes som udgangspunkt for et sociologisk projekt eller kan også med stor fordel anvendes i diverse almen studieforberedelsesforløb.

Til bogen er udviklet herværende hjemmeside, der giver lærerne i de to fag mulighed for at arbejde udover bogens konkrete indhold. Hertil er findes der både arbejdsspørgsmål, links og andre henvisninger. Blandt andet kan der arbejdes i grupper med temaer, der springer ud fra problematikker indeholdt i netop hooliganismen.

Køb bogen