Kriminalitet og retfærdighed

Velkommen til siden for bogen 'Kriminalitet og retfærdighed'.

I tilknytning til hvert kapitel ligger der en række opgaver og links. Opgaverne vil være af blandet karakter, herunder almindelige hv-spørgsmål som kan bruges til forberedelse af den enkelte lektion. Desuden er der ved nogle kapitler opgaver, som mere ligger op til projektarbejde. I den sammenhæng kan det anbefales at kigge nærmere på de anførte links.

I kapitel 1 i bogen findes en række mindre uddrag/sammenskrivninger af faktiske domme. Dommene ligger i fuldtekst på siden Domme under kapitel 1.