Massemedier og politisk kommunikation - 2. udgave

Massemedier og politisk kommunikation ser nærmere på massemedier og politisk kommunikation, som det udfolder sig i samfundet i dag.

Bogen er primært skrevet til brug i undervisningen i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser (A- og B-niveau). Bogen vil desuden kunne finde anvendelse på introducerende niveauer i de videregående uddannelser.

Medier og politik hænger tæt sammen. Politikerne har brug for medierne for at nå ud til vælgerne med deres budskaber, og medierne ser det som deres opgave at fortælle om nyt i samfundet, give mulighed for debat og diskussioner, og at holde et vågent øje med misbrug af magten. Denne bog ser nærmere på relationen mellem massemedier og politik. Den giver et overordnet og historisk perspektiv på politiske styreformer, medieudvikling og politisk kommunikation.

Politiske partiers og interesseorganisationers brug af strategisk kommunikation, nyhedsformidling og journalisters arbejde med politisk kommunikation og meningsdannelsen og borgernes brug af og holdninger til politisk kommunikation er nogle af de aspekter, der inddrages. Terrorisme som politisk kommunikation og sociale mediers rolle i demokrati-processer undersøges. Endelig ser bogen nærmere på, hvordan medier og politisk kommunikation indgår som et vigtigt element i den moderne krig.

Bogen udkom i en første udgave i 2007. Denne udgave er en revideret version af den første bog, med ny teori, nye undersøgelser og ny viden, og eksempler fra de senere års politiske begivenheder. Der er indføjet to nye kapitler. Et der ser nærmere på sociale medier, og et andet der beskriver og analyserer terrorisme som politisk kommunikation.

På hjemmesiden er der opgaver til de enkelte kapitler, ideer til steder, hvor man kan finde yderligere information om medier og politik, samt tekster og undersøgelser, der supplerer bogens indhold.