Massemedier og politisk komunikation - 2. udgave

Åbn undermenuer...

Opgaver

Demokrati og medier

Undersøg indslag i mediedækningen fra den sidste valgkamp i Danmark (se evt avisarkiver via infomedia), der relaterer sig til de tre forskellige roller medier har: civilt forum, mobilisator og vagthund. Hvilke roller er medierne særligt gode til at opfylde, og hvilke er de mindre gode til at opfylde?

Prøv at analysere forskellige landes mediesystemer ved at bruge Hallin og Mancinis model (se figur 1.2, side 18). Diskuter om modellen kan bruges overfor lande, der ikke befinder sig i den vestlige verden