Netværkssamfundet

Netværkssamfundet handler om nye måder, vi som individer bliver socialiseret på. Om forandringerne i vores identitetsdannelse. Bogen præsenterer en ny forståelse af individet, nemlig som netværksindividet.

Vi har som mennesker udviklet os til at være forbundne mennesker. Den eksplosive udvikling i brugen af internettet, mobiltelefonen og sociale medier som Facebook og Twitter har på mange måder påvirket vores færden og ageren i det netværkssamfund, de fleste efterhånden er en del af. I bogen behandles de nye sociale medier med anvendelse af sociologiske teorier. Der gives kvalificerede bud på, hvad netværkssamfundet gør ved identiteten og socialiseringen.

På denne hjemmeside findes arbejdsspørgsmål til de enkelte kapitler.