Netværkssamfundet

Åbn undermenuer...

Kapitel 1

Opgaver

  1. Beskriv de karakteristiske træk ved netværksindividet
  2. Redegør for tabel 1.1. og forklar forskellighederne mellem køn og aldersgrupper
  3. Diskutér, hvorvidt den yngre genration er usolidarisk med udgangspunkt i fundne tal om medlemskab af de politiske partier og af fagforeningerne
  4. Hvorvidt passer figur 1.1. og 1.2. på klassens/holdets egen besiddelse af elektronisk udstyr i hjemmet?
  5. Lav en undersøgelse på klassen/holdet (eller måske i en større forsamling), der tager afsæt i tabel 1.2. og undersøger klassens/holdets brug af sociale netværkstjenester.
  6. Diskuter, hvorfor de sociale netværkstjenester vinder frem og hvorfor du måske netop bruger dem
  7. Redegør for de centrale indhold af artiklen af Daniel Aggerman og vurdér, hvorvidt du kan genkende dig selv i Daniel?