Social ulighed

'Social ulighed' handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Studiet af social ulighed handler om mekanismerne bag og konsekvenserne af disse forskelle.De analyser, som forskningschef ved Socialforskningsinstituttet, Niels Ploug, præsenterer i denne bog, handler alle om social ulighed og sociale forskelle i dagens Danmark på en række centrale områder: Økonomi, uddannelse, arbejdsmarked og sundhed. Analyserne er baseret på offentlig statistik, der er tilgængelig online i Danmarks Statistiks databank.

Social ulighed er målrettet til undervisning på B- og A-niveau i de gymnasiale uddannelser, og vil derudover være velegnet til samarbejde mellem samfundsfag og matematik (databehandling og talpræsentation) samt med engelsk, idet bogen i et komparativt afsnit bringer en række engelsksprogede tekster.

Køb bogen